R.I.T.O.S. tyrimo tyrimas

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2017-10-31 16:53:24, skaitė 883, komentavo 0

R.I.T.O.S. tyrimo tyrimas

Miliūtės tyrimo analizė.
R.I.T.A. Gyvenimą pašventė Lietuvai, o dabar tenka kovoti dėl kompensacijų   

Įžanga

Mano tėvas apie 1960 metus buvo pašauktas į kariuomenę kaip visi to meto vyrai be jokių loterijų. Pateko į žvalgybą. Vakarų karinėje apygardoje. Minske. Kodėl tokia vieta netoli sienos su Vokietija ir žvalgyba? Kad ranka nesudrebėtų. 1942 metais jo tėvą(mano senelį) sulaikė vokiečių patrulis. Palaikė šnipu. Egzekucija. Nebuvo jis joks rusų šnipas.

Tai va. Tėvas pasakojo, jog formuojant dalinių asmeninę sudėti karo metu niekada nepapuls vadovauti kareiviams karininkas juos mokinęs. Kadangi šoviniai ne mokomieji ir gali būti likes koks piktumas nuo taikos metų. Kaip pavyzdžiui: Virgilijus Savukynas iš ėLėRTėHąDė apie vokiečių planą atsigrąžinti Memelland Kraštą

Į sąmokslininkų ratą buvo įtrauktas Francas Jokūbaitis. Jis jautė Blumenau didelę nuoskaudą. Prieš metus Blumenau jį buvo uždaręs daboklėn dėl to, kad Jokūbaitis savavališkai apleido kareivines ir nuėjo pas merginą. Francas Jokūbaitis, radęs progą atkeršyti, nuėjo į savo sužadėtinės Bertos Kramer namus ir ten surašė viską, ką žino apie sukilimo planus. Ryte jis pasirodė pas policijos komisarą Valterį Varšuką. Taip Lietuvos valdžia ir sužinojo apie rengiamą sukilimą.

Miliūtė mums pasakoja. Cituoju nieko neišsigalvodamas:

1- karys Laisvės TV laidai R.I.T.A. pasakojo tarnybos metu turėjęs traumų, kurios nebuvo fiksuojamos dėl to, kad vadai neatlikinėtų tarnybinių tyrimų, kad nepakenktų pats sau Karo medicinos tarnyboje per patikrinimus.Būdavo baimė kad gali perkelti į kitokias pozicijas. Kad to išvengtum, tos visos traumos būdavo nuslepiamos.

2 - Navys teigia, kad tokiu būdu atleistas žmogus, kuris savo gražiausias dienas atidavė tarnybai ir Lietuvai, lieka net be kompensacijos.

3 - Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyriaus vedėja Aušra Kazlauskienė aiškino, „Kiek žinoma, jam ir buvo siūlyta kitos pareigos, kuriose jis galėtų tęsti tarnybą, tačiau karys nesutiko ir vis tiek išėjo iš tarnybos.

Dabar paimam ir pabandom pamodeliuoti.

Karas. Kuopos vadas gauna įsakymą. Liepti kareiviui perbėgti per mišką perplaukti upę prašliaužti per lauką prisėlinti prie priešo štabo sargybinio jį apsvaiginti kumščiu į smilkinį. Tada isiveržti į priešo štaba. Ten pagauti priešo karininką surišti jam rankas kojas ir atnešti Lietuvos Karo ministrui tardyti ir atskleisti visas  karines paslaptis.

Pagal asmens bylas kuopos vadas parenka "A" sveikatos lygio kareivį ir pasiunčia jį vykdyti užduoties. Bet kuopos vadas nežino, jog karys nuslėpė traumas ir jo sveikatos lygis yra "E" lygio.

Suprantat? Tas karys nuslėpdamas savo sveikatos būseną galėjo sužlugdyti svarbią karinę operaciją. Tai tikrų tikriausias sabotažas. Tas karys už tai nusipelnė ne pensijos o tribunolo.

Antras momentas- tas karys nuslėpdamas traumas buvo aukštesnėje pozicijoje. Tai yra jis gaudavo didesnį finansinį užmokestį. Jis mulkino Valstybę. Jis apgaudinėjo kariuomenės finansinę tarnybą. Ar neturėtų grąžinti jam permokėtus pinigus?

Štai kokie klausimai. O ką manote jūs? Jūs pasitikite kariuomene kurioje kariai nuslepia savo fizinius duomenis nuo medicininių komisijų?

Aurimui  Naviui - Lietuvoje vyko kariniai veiksmai? O į užsienio misijas Iraką Afganistaną ir Mali kariai važiuoja savo noru. Savanoriais. Kadangi važiuoja savo noru - Valstybė už- juos neatsako. Valstybė nusiplauna rankas. Va jei Karo ministras įsakytų ir jie būtų vežami pagal įsakymą - tada Valstybė prisiimtų visą atsakomybę už karių traumas ir prarastą sveikatą. O dabar psheprascham. Savo noru tai savo noru...