Niekada lietuviai ir ukronaciai nebus broliai! Kad ir kiek apie kliedėtų visokios ekscelencijos Bestijos ir jų klapčiukai

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://express-kamchatka.com/s... 2015-02-18 03:21:02, skaitė 6058, komentavo 0

Niekada lietuviai ir ukronaciai nebus broliai! Kad ir kiek apie kliedėtų visokios ekscelencijos Bestijos ir jų klapčiukai

Vasario 16-ą dieną Kijeve, kontroliuojamame ginkluotą perversmą įvykdžiusios chuntos, chuntos rėmėjai ir atstovai pademonstravo savo įsivaizdavimą apie mano šalį - Lietuvą.

Lietuvos respublikos ambasados Kijeve iniciatyva chuntistai pravedė akciją "Viena širdis", kuri atseit turėtų simbolizuoti "Ukrainos ir Lietuvos vienybę". Jos metu chuntą palaikantys kareiviai nešė 200 metrų ilgio trispalvę paklodę iš pažiūros panašią į valstybinę Lietuvos respublikos vėliavą. Šalia buvo tempiama ir kita paklodė - dviejų spalvų, identiška Austrijos Žemutinės Saksonijos vėliavai.


Chuntistai pramogauja Kijevo centre

Viskas būtų visiškai nesvarbu, jeigu ne viena aplinkybė. Chunta, kruvinu būdu užėmusi valdžią, iškart puolė taisyti ir rekonstruoti "apšmeižtą" Ukrainos istoriją. Ukraina, kaip žinote - šalis, kuri iki Rusijos 1917 metų revoliucijos ir Pilietinio karo apskritai net nebuvo. Pilietinio karo metu "nepriklausoma" Ukraina su joje dislokuotais Vokiečių armijos daliniais praegzistavo nepilnus du metus, o vėliau buvusiems cariniams kraštams Malorosijai ir Novorosijai priklausančios gubernijos buvo apjungtos į naują administracinį vienetą - "Ukrainos Tarybų Socialistinė Respublika". Potarybinė šio krašto istorija niekuo nesiskirai nuo kitų buvusios TSRS respublikų, virtusių iš tarybinių - bananinėmis, suvenyrinėmis "demokratijomis", tipo Lietuvos respublika, Latvijos respublika ir panašiai.

Panaši ir Ukrainos TSR istorija Didžiojo Tėvynės karo metais: vokiečių okupacija, vietinių kolaborantų vyriausybės, fašistams tarnaujančių policininkų ir savanorių baudėjų būriai. Ir štai čia vis tik pasimato, kuo Ukrainoje gyvenantys ir save laikantys ukrainiečiais patriotais skiriasi nuo Lietuvoje gyvenančių ir save laikančių lietuviais patriotais.

Lietuvoje fašistams taip ir nepavyko suorganizuoti jokio "nacionalinio" karinio dalinio - nei divizijos, nei bataliono, nei netgi "lietuviškos" kuopos pavidalu. Maksimaliai, ką fašistams pavyko išspausti iš lietuvių tautos - tai pritraukti dalį banditinio elemento į baudėjus. Bet net ir tai neįgavo masinio pobūdžio - na nenorėjo lietuviai naikinti kitų lietuvių ir savo kaimynų.

Ukrainoje gi, fašistai suformavo visą armiją. Skambiu pavadinimu - "Ukrainos Sukilėlių Armija", specialiai skirtą kovoti su raudonaisiais partizanais. Kartu su ja, Vakarų Ukrainoje buvo suburtas ir masinis savanorių judėjimas - "Ukrainos Nacionalistų Organizacija", kurios viena aktyviausių frakcijų išsiskyrė į "Ukrainos Nacionalistų Oraganizaciją (banderovcų judėjimą)" - pagal savo vedlio Stepano Banderos pavardę.

Kam visos tos nuobodžios septyniasdešimties metų senumo istorijos? Tam, kad žinotumėm,kokius asmenis chuntistai paskelbė "ukrainiečių tautos" didvyriai, kurių šlovingu pavyzdžiu turi didžiuotis kiekvienas Ukrainos pilietis. Ir kurie yra rodomi pavyzdžiu naujai augančiai kartai. Tai "Ukrainos Sukilėlių Armijos" vadas Romanas Šuchevičius ir jau minėtas "Ukrainos Nacionalistų Organizacijos (banderovcai)" vedlys - Stepanas Bandera.

Banderos, likviduoto 1959 metais, ir Šuchevičiaus - sumedžioto 1950-ais, raudonai-juoda vėliava šiandien vėl plazda garbingoje vietoje šalia Austrijos Žemutinės Saksonijos dvikolioro, atstojančio vėliavą suvenyrinei Ukrainos valstybei. "Ukrainos Nacionalistų Organizacija" atkurta, dalyvauja valstybės valdyme ir buvo viena iš pagrindinių jėgų rengiant ir įvykdant karinį perversmą bei užgrobiant valdžią.


Romanas Šuchevičius - nusipelniusio Ukrainai veikėjo 100-metis, įamžintas netgi Ukrainos pašto ženkluose


Stepanas Bandera - irgi šimtmetis, irgi pašto ženklai

Būtent Šuchevičius ir Bandera yra ŠIANDIENINĖS UKRAINOS MORALINIS AUTORITETAS. Būtent juos garbinanti, jiems paminklus atidenginėjanti, jų bei jų bendražygių vardais gatves ir aikštes pervadinanti chunta Vasario 16-ą dieną po savo užimtos sostinės gatves tampė daiktą, kuris turėjo pademonstruoti visam pasauliui jų - t.y. chuntistinės Ukrainos ir mūsų - t.y. Lietuvos respublikų VIENYBĘ.

"VIENYBĘ" TARP LIETUVIŲ TAUTOS ir TARP TAUTOS, GARBINANČIOS ŽMONES, KURIŲ KELIAS Į "TAUTOS DIDVYRIUS" APRAŠYTAS ŽEMIAU.

Aš, būdamas lietuvis ir būdamas Lietuvos pilietis, atsisakau turėti bet kokių reikalų su TOKIA Ukraina. Man šlykštu matyti,kaip mūsų šalyje valdžią uzurpavusios transkontinentinės kekšės ir utėlės seilėjasi prieš savo šeimininką ir kiša MANO TAUTAI į draugus išsigimėlius ir banditus garbinančius, nelaimingus, išprievartautomis smegenimis, sujauktomis vertybėmis, žmogišką padorumą praradusius slavus.

IŠGAMOS, jums nepavyks išprievartauti LIETUVIŲ TAUTOS ATMINTIES.

UŽ SAVO IŠSIGIMĖLIŠKAS PRAMOGAS, DARKANT ŽMONIŲ IR TAUTŲ PRAEITĮ, JŪS ATSAKYSITE. Ir tai įvyks dar šiame jūsų niekingame gyvenime.

(atleiskite, kad neišversta - neužteko moralinių jėgų, kas nesuprantate rusiškai - tiems pakaks vaizdo medžiagos. Atėjus Volynės skerdynių metinėms - pasižadu išversti visą straipsnį) 

Волынская резня (польск. Rzez wolynska) (Волынская трагедия укр. Волинська трагедія, польск. Tragedia Wolynia) — этнополитический конфликт, сопровождавшийся массовым уничтожением (бандеровцами) Украинской повстанческой армией - ОУН(б) этнического польского гражданского населения и гражданских лиц других национальностей, включая украинцев, на территориях округа Волынь-Подолье (нем. Generalbezirk Wolhynien-Podolien), до сентября 1939 находившихся под управлением Польши, начатым в марте 1943 года и достигшем пика в июле того же года.

Весной 1943 года на Волыни, оккупированной немецкими войсками, начались масштабные этнические чистки. Эту преступную акцию проводили не нацисты, а боевики Организации 
украинских националистов, стремившиеся «очистить» территорию Волыни от польского населения. Украинские националисты окружали польские села и колонии, а затем приступали к убийствам. Убивали всех — женщин, стариков, детей, грудных младенцев. Жертв расстреливали, избивали дубинами, рубили топорами. Потом трупы уничтоженных поляков хоронили где-нибудь в поле, грабили их имущество, поджигали напоследок дома. На месте польских сел оставались лишь обгоревшие развалины.

Уничтожали и тех поляков, которые жили в одних селах с украинцами. Это было даже легче — не было нужды собирать большие отряды. Группы оуновцев по нескольку человек проходили по спящему селу, заходили в дома поляков и убивали всех. А потом местные жители хоронили убитых односельчан «неправильной» национальности.

Так было убито несколько десятков тысяч человек, вся вина которых состояла лишь в том, что они родились не украинцами и жили на украинской земле. 

Организация украинских националистов (бандеровское движение) /ОУН(б), ОУН-Б/, или революционная /ОУН(р), ОУН-Р/, а также (кратковременно в 1943) самостийно-державная /ОУН(сд), ОУН-СД/ (укр. Організація українських націоналістів (бандерівський рух)) — одна из фракций Организации украинских националистов.В настоящее время (с 1992 года) преемником ОУН(б) называет себя Конгресс украинских националистов.

В ходе проведённого в Польше исследования «Карта» было установлено, что в результате действий УПА-ОУН(Б) и СБ ОУН(б), в которых принимала участие часть местного украинского населения и порой отряды украинских националистов других течений, число погибших на Волыни поляков составило не менее 36 543 — 36 750 человек, у которых были установлены имена и места гибели. Кроме того, тем же исследованием было насчитано от 13 500 до более чем 23 000 поляков, обстоятельства гибели которых не выяснены.

Ряд исследователей говорит о том, что жертвами резни стало, вероятно, около 50-60 тысяч поляков, в ходе дискуссии о числе жертв с польской стороны давались оценки от 30 до 80 тысяч.

Эти массовые убийства были настоящей резней. Представление о ее кошмарной жестокости волынского геноцида дает фрагмент из книги известного историка Тимоти Снайдера:

«Первое издание газеты УПА, вышедшее в свет в июле, обещало «позорную смерть» всем полякам, оставшимся на Украине. УПА была в состоянии осуществить свои угрозы. В течение приблизительно двенадцати часов, с вечера 11 июля 1943 г. до утра 12 июля, УПА совершила нападения на 176 населенных пунктов. В течение 1943 г. подразделения УПА и специальные отряды Службы безопасности ОУН убивали поляков как в индивидуальном порядке, так и коллективно в польских поселениях и деревнях, а также тех поляков, которые жили в украинских деревнях. Согласно многочисленным, подтверждающим друг друга сообщениям, украинские националисты и их союзники сжигали дома, стреляли или загоняли внутрь тех, кто пытался бежать, а тех, кого удавалось поймать на улице, убивали серпами и вилами. Костелы, набитые прихожанами, сжигались дотла. Чтобы запугать оставшихся в живых поляков и вынудить их к бегству, бандиты выставляли обезглавленные, распятые, расчлененные или выпотрошенные тела».


Ukraina dėkoja išvaduotojams

Даже немцы поражались их садизму – выкалывание глаз, вспарывание животов и зверские пытки перед смертью были обычным делом. Убивали всех – женщин, детей…

Геноцид начался в городах. Мужчин "неправильной" национальности сразу забирали в тюрьмы, где позже расстреливали, а над женщинами насилие происходило прямо среди бела дня на потеху публике.


Среди бандеровцев было много желающих встать "в очередь" попринимать активное участие...

 


Ей повезло. бандеровцы заставляют идти на коленях с поднятыми руками.

 

Позже бандеровцы вошли "во вкус".

9 февраля 1943 г. бандеровцы из банды Петра Нетовича под видом советских партизан вошли впольское село Паросле близ Владимирца Ровенской области. Крестьяне, ранее оказывавшиепартизанам помощь, радушно встретили гостей. Вдоволь наугощавшись, бандиты начали насиловать женщин и девушек.

 

Перед убийством им обрезали груди, носы и уши. 

Мужчин перед смертью лишали половых органов. Добивали ударами топора по голове. 

Двум подросткам, братьям Горшкевичам, пытавшимся позвать на помощь настоящих партизан,разрезали животы, отрубили ноги и руки, обильно засыпали раны солью, оставив полуживыхумирать в поле. Всего в этом селе было зверски замучено 173 человека, в том числе 43 ребенка.

Когда на второй день в село вошли партизаны, они увидели в домах сельчан грудыобезображенных тел, лежавших в лужах крови. В одном из домов на столе среди объедков инедопитых бутылок самогона лежал мертвый годовалый ребенок, голое тельце которого былоприбито к доскам стола штыком. В рот ему изверги засунули недоеденный квашеный огурец.


ЛИПНИКИ (LIPNIKI), уезд Костопол, воеводство луцкое. 26 марта 1943. Житель колонии Липники — Якуб Варумзер без головы, результат резни, совершённой под покровом ночи террористами ОУН-УПА (OUN-UPA). В результате этой резни в Липниках погибли 179 польских жителей, а такжеполяков из окрестностей, ищущих там укрытие. Это были преимущественно женщины, старики и дети (51 — в возрасте от 1 до 14 лет), 4 укрываемых еврея и 1 русская. Было ранено 22 человека. Идентифицированы по имени и фамилии 121 польская жертва — жители Липник, которые были известны автору. Также лишились жизни трое агрессоров. 


ПОДЯРКОВ, уезд Бобрка, воеводство львовское. 16 августа 1943. Результаты пыток,причинённых матери Клещинской, из польской семьи из четырёх человек.

 Из села Волковыя в одну из ночей бандеровцы привели в лес целую семью. Долго издевались над несчастными людьми. Затем, увидев, что жена главы семьи беременна, разрезали ей живот,вырвали из него плод, а вместо него затолкали живого кролика. В одну из ночей бандиты ворвались в украинское село Лозовую. В течение 1,5 часа убили свыше 100 мирных крестьян. В хату Насти Дягун ворвался бандит с топором в руках и зарубил трех ее сыновей. Самому маленькому, четырехлетнему Владику, отрубил руки и ноги.

 

Одна из двух семей Клещинских в Подяркове замучена ОУН-УПА 16 августа 1943 года. На фотосемья из четырёх человек — супруги и двое детей. Жертвам выковыряли глаза, наносили удары по голове, прижигали ладони, пробовали отрубать верхние и нижние конечности, а также кисти,  нанесены колотые раны на всём теле и т. п.

 

Девочку в центре, Стасю Стефаняк убили из-за отца-поляка. Её мать Марию Боярчук, украинку, вту ночь убили тоже. Из-за мужа..Смешанные семьи вызывали особую ненависть резунов. В селеЗалесье Коропецкое (Тернопольская обл.) 7 февраля 1944 г. был еще более жуткий случай. БандаУПА напала на деревню с целью резни польского населения. Около 60 человек, в основном,женщины и дети, были согнаны в сарай, где их сожгли заживо. Один из погибших в тот день былиз смешанной семьи — наполовину поляк, наполовину украинец. Бандеровцы поставили ему условие – он должен убить свою мать-польку, тогда его оставят в живых. Тот отказался и был убит вместе с матерью.


ТАРНОПОЛ воеводство тарнополское, 1943. Одно (!) из деревьев просёлочной дороги, перед которым террористы ОУН-УПА (OUN-UPA) повесили транспарант с надписью в переводе на польский: "Дорога к независимой Украине". А на каждом дереве по обе стороны дороги палачи создавали из польских детей так называемые "венки". 


"Старых душили, а детей маленьких до одного года за ножки - раз, ударил головкой об дверь – и готово, и на воз. Мы жалели своих мужчин, что они крепко намучаются за ночь, но за день отоспятся и на следующую ночь - в другое село. Были люди, которые прятались. Если мужчина прятался, принимались за женщин..."

(из допроса бандеровки) 

Подготовленные "венки"


А вот польская семья Шайер, мать и двое детей, вырезана у себя в доме во Владинополе в 1943 г.ЛИПНИКИ (LIPNIKI), уезд Костопол, воеводство луцкое. 26 марта 1943. На переднем плане дети - Януш Белавски, 3 года, сын Адели; Роман Белавски, 5 лет, сын Чеславы, а также Ядвига Белавска, 18 лет и другие. Эти перечисленные польские жертвы - результат резни, совершённой ОУН - УПА.ЛИПНИКИ (LIPNIKI), уезд Костопол, воеводство луцкое. 26 марта 1943. Свезённые наидентификацию и похороны трупы поляков - жертв резни, совершённой ОУН - УПА. За забором стоит Йержи Скулски, который спас жизнь благодаря имеющемуся огнестрельному оружию.

ПОЛОВЦЕ, область, уезд Чортков, воеводство тарнопольское, лес, называемый Росохач. 16 - 17 января 1944 года. Место, из которого вытащено 26 жертв - польских жителей села Половце, - уведённых УПА в ночь с 16 на 17 января 1944 года и замученных в лесу.


"..В Новоселках Ривненской области была одна комсомолка Мотря. Мы ее забрали на Верховку к старому Жабскому и давай доставать у живой сердце. Старый Саливон в одной руке держал часы, а в другой сердце, чтобы проверить, сколько еще будет биться сердце в руке. И когда пришли русские, то сыновья хотели поставить ему памятник, дескать, боролся за Украину"

(из допроса бандеровки)

Белжец, область, уезд Рава Руска, воеводство львовское 16 июня 1944 года. Видно распоротый живот и внутренности, а также висящую на коже кисть - результат попытки её отрубить. Дело ОУН -УПА.

Белжец, область, уезд Рава Руска, воеводство львовское 16 июня 1944 года.

Белжец, область, уезд Рава Руска, воеводство львовское 16 июня 1944 года. Место казни в лесу.


ЛИПНИКИ, уезд Костопол, воеводство луцкое. 26 марта 1943. Вид перед похоронами. Свезённые к Народному Дому польские жертвы ночной резни, совершённой ОУН — УПА.

***

В Польше очень хорошо помнят Волынскую резню.

Это скан страниц книги. Перечень способов, при помощи которых украинские нацисты расправлялись с мирным населением 

• Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы. 
• Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование). 
• Вырезание на лбу «орла» (орёл – это герб Польши). 
• Выбивание глаз. 
• Обрезание носа, ушей, губ, языка. 
• Прокалывание детей и взрослых колами насквозь. 
• Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха. 
• Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу. 
• Выбивание зубов и ломание челюсти. 
• Разрывание рта от уха до уха. 
• Затыкание ртов паклей при транспортировке ещё живых жертв. 
• Сворачивание головы назад. 
• Размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт. 
• Резание и стягивание узких полосок кожи со спины или лица. 
• Ломание костей (рёбер, рук, ног). 
• Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью. 
• Отрезание серпом гениталий жертвам мужского пола. 
• Пробивание живота беременной женщине штыком. 
• Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых и детей. 
• Разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота и зашивание живота. 
• Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка. 
• Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а также бросание в реку. 
• Разрезание беременным женщинам живота и высыпание вовнутрь битого стекла. 
• Вырывание жил от паха до стоп. 
• Вкладывание в вагину раскалённого железа. 
• Вставление в вагину сосновых шишек вперёд стороной верхушки. 
• Вставление в вагину заострённого кола и пропихивание его до горла, навылет. 
• Разрезание женщинам передней части туловища садовым ножом от вагины до шеи и оставление внутренностей снаружи. 
• Вешание жертв за внутренности. 
• Вкладывание в вагину или анальное отверстие стеклянной бутылки и её разбивание. 
• Разрезание живота и высыпание вовнутрь кормовой муки для голодных свиней, которые этот корм вырывали вместе с кишками и другими внутренностями. 
• Отрубание/отрезание ножом/отпиливание рук или ног (либо пальцев на руках и ногах). 
• Прижигание внутренней стороны ладони на горячей плите угольной кухни. 
• Перепиливание туловища пилой. 
• Посыпание связанных ног раскалённым углём. 
• Прибивание гвоздями рук к столу, а стоп к полу. 
• Разрубание топором целого туловища на части. 
• Прибивание ножом к столу языка маленького ребёнка, который позже висел на нём. 
• Разрезание ребёнка ножом на куски. 
• Прибивание маленького ребёнка штыком к столу. 
• Вешание ребёнка мужского пола за гениталии на дверной ручке. 
• Выбивание суставов ног и рук ребёнка. 
• Бросание ребёнка в пламя огня горящего здания. 
• Разбивание головки младенца, взяв его за ножки и ударив о стену или печь. 
• Посадка ребёнка на кол. 
• Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и издевательство над ней – отрезание груди и языка, рассечение живота, выкалывание глаз, а также отрезание ножами кусков тела. 
• Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери. 
• Вешание на дереве ногами вверх и опаливание головы снизу огнём зажжённого под головой костра.
• Утапливание детей и взрослых в колодце и забрасывание жертвы камнями. 
• Вбивание кола в живот. 
• Привязывание человека к дереву и стрельба в него как по мишени. 
• Волочение по улице тела при помощи верёвки, затянутой на шее. 
• Привязывание ног и рук женщины к двум деревьям, и разрезание живота от промежности до груди. 
• Волочение по земле матери с тремя детьми, связанных друг с другом. 
• Стягивание колючей проволокой одной или нескольких жертв, каждые несколько часов поливание жертвы холодной водой с целью прихода в себя и ощущения боли. 
• Закапывание в землю живьём по шею и срезание позже головы косой. 
• Разрывание туловища пополам при помощи лошадей. 
• Разрывание туловища пополам привязыванием жертвы к двум пригнутым деревьям и в последующем их освобождением. 
• Поджигание жертвы, облитой керосином. 
• Обкладывание вокруг жертвы снопами соломы и их поджигание (факел Нерона). 
• Насаживание младенца на вилы и выбрасывание его в пламя костра. 
• Вешание на колючей проволоке. 
• Сдирание с тела кожи и заливание раны чернилами или кипящей водой. 
• Прибивание рук к порогу жилища.

 

 

 

 

 

Чтобы помнили...


Это кости собранные с одной (!) из братской могил для эксгумации в 1992 году.Памятник в Польше на котором написано:
"ЕСЛИ Я ЗАБУДУ О НИХ, ТЫ БОЖЕ НА НЕБЕ, ЗАБУДЬ ПРО МЕНЯ"

Ждёт ли подобное жителей Украины "неправильной" национальности покажет время...