Litvakai ruošia valstybės perversmą

Autorius: Antanas Damaševičius Šaltinis: https://www.facebook.com/antan... 2017-12-19 04:38:16, skaitė 2596, komentavo 2

Litvakai ruošia valstybės perversmą

Tikra meilė tik tarp žydų!

Dabartinis JAV Prezidentas Donald’as Trump’as savo rinkiminį šūkį „America First“ pakeitė šūkiu „Israel First“, įteisindamas Jeruzalę Izraelio sostine.

Iš patikimų asmenų sužinota apie litvakų (Lietuvos žydų) ruošiamą valstybės perversmą, kadangi tam susiklostė labai palankios vidinė ir tarptautinė situacijos. Kai kurios detalės:

1. Sukompromituotai Karbauskio – Skvernelio frakcijai Seime pareiškiamas nepasitikėjimas.
2. Vyriausybė atstatydinama.
3. Prezidentė paveda litvakui Gabriel Landsberg suformuoti naują vyriausybę.
4. Litvakas Gabriel Landsberg pateikia Seimui patvirtinti naują Lietuvos Litvakų Valstybės konstituciją.
5. Seimas šią konstituciją patvirtina (nėra paslaptis, kad Seimas vykdo visą litvakų valią).
6. Patvirtinama, kad oficialios Valstybinės kalbos yra dvi: jidiš ir lietuvių.
7. Patvirtinama Lietuvos Litvakų Valstybės vėliava.
8. Patvirtinamas Lietuvos Litvakų Valstybės herbas.
9. Pagal naują konstituciją Seimas atstatydina Prezidentę ir Prezidentu išrenka litvaką Gabriel Landsberg.
10. Litvakas Gabriel Landsberg paskelbia apie Litvakų Valstybės susiformavimą.
11. Izraelio Valstybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentai paskelbia Lietuvos Litvakų Valstybę teisėta, t. y. „In Jure“ ir „De Facto“.
12. Europos Sąjunga patvirtina Lietuvos Litvakų Valstybės priklausomumą Sąjungai.

Pastabos

Dėl vidinė situacijos:

A. Perversmo Pirma dalis jau buvo įvykdyta tik paskelbus Nepriklausomybę, kai visos valdžios įstaigos pasiliko sovietinės, su visais sovietiniais tarnautojais
B. Perversmo Antra dalis buvo įvykdyta priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją 1992 m. lapkričio 2 d., kurioje buvo įteisinta valdžios savivalė ir Lietuvių Tautos beteisiškumas.
C. Perversmo Trečia dalis buvo įvykdyta priėmus 1996 m. birželio 20 d. Konstitucinį Įstatymą dėl Žemių pardavimo užsieniečiams.
D. Perversmo Ketvirta dalis buvo įvykdyta išvijus iš Lietuvos daugiau nei milijoną gyventojų.
E. Perversmo Penkta dalis buvo įvykdyta Seimui nusprendus, kad duomenys apie prisipažinusius buvusius sovietų specialiosios tarnybos KGB bendradarbius bus slapta saugomi 75 metus. Už tokį įstatymą balsavo 80 parlamentarų, prieš buvo 12, susilaikė 17 Seimo narių.
F. Perversmo Šešta dalis vykdoma iki šiol niekada nepriėmus Desovietizacijos įstatymo,- todėl visuose pagrindiniuose valstybės postuose sėdi neprisipažinę ir užsimaskavę KGB agentai, o tų absoliuti dauguma yra Litvakai, po Nepriklausomybės paskelbimo staiga tapę karščiausiais Lietuvos patriotais. 
G. Perversmo Septinta dalis vykdoma iki šiol skiriant į visus valstybės valdymo postus ir Seimą pavaldžius Litvakams asmenis.

Dėl tarptautinės situacijos:

A. 1897 m. rugpjūčio 29 d. Bazelyje įvyko pirmasis sionistų kongresas, patvirtinęs „Bazelio programą“. Joje pirmą kartą išsamiai buvo suformuluotas tikslas užvaldyti pasaulį.
B. 1920 m. Lietuvos žydų visuomenės veikėjas, vėliau Seimo narys, advokatas L. Garfunkelis jidiš, lietuvių ir rusų kalbomis Kaune išleido brošiūrą „Žydų tautinė autonomija Lietuvoje“. 
C. Potsdamo Konferencijoje (1945 m. Liepos 17 – Rugpjūčio 2 d. d.) buvo nutarta Rytų Prūsiją (Karaliaučiaus sritį) perduoti Sovietų Sąjungos valdymui tik 50–čiai metų, tačiau, suėjus terminui, Vokietija tylėjo, t. y. „padovanojo“ (Lietuvos litvakai valdžioje taip pat). Dabar ši sritis tapo galinga atominiu ginklu ginkluota karine baze. 
D. Semitai žydai nuolat veja semitus arabus iš savo žemių į Europą, kurie ją galutinai sunaikins.
E. Semitams žydams varyti iš savo žemių arabus talkina ir Rusija, ir JAV, bombarduodamos taikias semitų arabų gyvenvietes, mokyklas, ligonines.
F. Rusų veiksmams pritarė Obama ir dabar nuolat pritaria žydelka Merkel, sudariusi slaptą paktą (prisiminkime Krymo ir Donecko aneksijas).
G. Dabartinis JAV Prezidentas Donald’as Trump’as savo rinkiminį šūkį „America First“ pakeitė šūkiu „Israel First“, įteisindamas Jeruzalę Izraelio sostine.


Litvakai Lietuvos sargyboje

Paruošė: Antanas Damaševičius