Paskutinės akimirkos. Siaubo akimirkos.

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-02-05 22:15:25, skaitė 1225, komentavo 2

Paskutinės akimirkos. Siaubo akimirkos.

Tai tik fotografijos. Paskutinės akimirkos. Siaubo akimirkos. Kančios akimirkos ir beprasmės neapykantos aukų mirties stingdantis alsavimas. Monitoriaus ekranas perduoda akimirką ir labai mažai atspindi siaubą, kurį patyrė aukos tą akimirką. Tai neįmanoma pajusti ir tik labai abstrakčiai galima suvokti. Suvokti galima tik vienu būdu - kai nuogo išbadėjusio žmogaus skeleto akyse pamatysi savo ir savo artimųjų išsekimą, artimą mirčiai, kai sušaudomo žmogaus paskutiniame gyvenimą bandančiame apglėbti rankų nevilties moste pamatysi save, - krentantį į duobę, dar gyvą ir jau nebe... Kai gamtos įdėtas išgyvenimo instinktas sako gyventi ir kautis dėl gyvybės, o Sistemos vergų iššautas "demokratiškas" švinas tavo krūtinėje tavo gyvybines funkcijas išjungia ir palieka tik tavo paskutines individualaus siaubo akimirkas fotografijose. 

Dar reikia suvokti, kad tai - Vakarai. 
Tai Vakarų "šviesi" civilizacija, kuri racionaliai ir pragmatiškai tau paaiškins, kad tavo individuali mirtis yra tik neišvengiama būtinybė, racionali pasekmė to, kaip tu nesugebėjai ar nenorėjai tapti vienu iš tų budelių, kurie "gynė Vakarų vertybes". Tai galėjo būti tavo sėkmės akimirka, kai tu galėjai nužudyti savo artimą ir tapti laimingu, savim patenkintu vartotoju, nužudyto artimo turto savininku. Tačiau tau tai buvo nepriimtina ir todėl tapai auka liberalių pragmatiškų žudikų. Toks gyvenimas, tik verslas ir nieko asmeniško, kaip pasakytų koks nors liberalus konservatorius/liberalas, nacistas, nacionalistas ir panašus į juos "patriotiškas", būtinai proamerikeitiškas gyvulys. 
Toks yra iš Vakarų kilęs fašizmas - dievo žodis, baltojo žmogaus našta, vakarų vertybės, nacizmas, liberalizmas, sionizmas, imperializmas - besaikio godumo ir beribės niekšybės veidas. Tai Vakarų technologijos - JAV, Didžioji Britanija, Vakarų Europa savo gerbūvį kūrė tik tokiu kruvinų žudynių būdu ir tuo didžiuojasi iki pat šiol. Šios fotografijos - tai mūsų dabartinio proamerikietiško valdančio elito rusobiškas veidas, mūsų dešiniųjų - konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistų, tautininkų, - veidas, kurį jie demonstravo Birželio 23 sukilimo metu, Lietūkio garažuose, Kauno fortuose, Žemuose Paneriuose, Ablingoje, Pirčiupiuose, Baltarusijoje, Latvijoje, Vakarų Ukrainoje, Lenkijoje nacių mirties stovyklose, pokario metais atėję iš miškų žudė civilius gyventojus, vaikus, moteris, o pasiutusiais 90-aisiais vogė tautos per 45 metus sukurtą turtą, pavertė beteisiais skurdžiais milijonus savo tautiečių... 
Šiandien jie pasipuošė kaklaraiščiais, persėdo į prabangius automobilius, apsigyveno apartamentuose, save jie pristato demokratais, liberalais, net, būdami fašistais, save pozicionuoja antifašistais, kovotojais už tautos gerovę. Tačiau jų esmė nepasikeitė. Jų šauliai, fašistinės jaunimo organizacijos, jaunieji konservatoriai, liberalai savo sueigose mokosi kaip terorizuoti, bauginti, gąsdinti kitaminčius, kitataučius, kitatikius, o jeigu įbauginti nepavyksta - juos naikinti. Jie liko tie, kurie stovi su pistoletu, įremtu į bejėgės aukos pakaušį.... 
Bet kuris antitarybininkas yra rusofobas. O bet kuris rusofobas yra niekšas. Žmonės , būkite budrūs... 
Šiandien jie ragina žudyti rusus Donbase, rytoj jie ateis tavęs, jeigu tylėsi. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000104409131..