Absurdo ir niekšybės triumfo amžius

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-02-19 15:58:28, skaitė 1280, komentavo 1

Absurdo ir niekšybės triumfo amžius

Kaip atpažinti Lietuvos išdavikus , vilkus avies-demokrato kailyje, fašistines dešiniąsias partijukes, kurios nors ir be perstojo gieda apie meilę Tėvynei, mušasi sau į krūtinę, kad jie yra tikri patriotai, dėl Tėvynės padarys viską, paaukos JAV kolonizatorių interesams paskutines kelnes (kaimyno), kare už JAV banksterių pelno padidinimą paguldys paskutinį lietuvį?

Labai paprasta - jie visada urviniai rusofobai, jie gyvuliški antitarybininkai, jie vergai, pritaria viskam, ką jiems liepia daryti Vašingtonas, marširuoja Lietuvos gatvėmis su nacistinėmis svastikomis, klykia "Lietuva - lietuviams!", persekioja laisvus žmones, terorizuoja tikrus Lietuvos patriotus. Ir džiūgauja, kai JAV okupantai nebaudžiamai trypia jų taip "mylimą" gimtąją žemę. Jie remia tokius pat Tėvynės išdavikus seimo narius, kurie įteisina Lietuvos nepriklausomybės praradimą (pardavimą). Ir tai daro Lietuvos Nepriklausomybės dieną!? Jie garbina liberalias "vertybes", homoseksualus, griauna tradicinę šeimą. Jie niekada nepraleidžia progos išduoti, išnaudoti artimą savo ir uždirbti pinigų iš svetimos nelaimės, niekada nevengia susikrauti sau kapitalo nešvariu , neteisėtu būdu. Jeigu jau nepavyksta grynais uždirbti, tai bent politinio.

Akivaizdu, kad zoologinė jų rusofobija juos jau ne tik gyvūliais pavertė, bet ir sveiką protą atėmė. Kaip sakoma, kaip ir kokias šventes tu šventi, tas tu ir esi. Jeigu šventi nacių, okupantų šventes, tu esi Vakarų kolaborantas, Tėvynės išdavikas. Ir taip, lietuvių liaudies priešai, tai visada antitarybininkai, rusofobai, proamerikiečiai, nacionalistai, išnaudotojai, liberalūs, visada pasiruošę parduoti Lietuvą Vakarų banksteriams ir švenčia nacionalistines šventas pagal fašistines tradicijas ir su atitinkama atributika. Dešinieji nacionalistai pradedant landsberginiais konservatoriais, urviniais čekutiniais pautininkais ir baigiant intelektualiais nuosaikiais radžviliniais visada tarnavo Vakarų kryžiuočių interesams - 1918-02-16 kaizerinei Vokietijai, 1926 - Anglijai ir Amerikai, 1941-06-23 nacistinei A.Hitlerio Vokietijai, pokario miškuose JAV ir Anglijos kolonizatoriams, nuo 1990 metų iki dabar JAV kolonizatoriams. Ir visada jie pardavinėjo Lietuvą, engė lietuvius. Nacionalistinė ponija Lietuvai visais laikais darė žalos nepalyginamai daugiau, nei visi užkariautojai kartu paėmus.

Praėjusiais metais , 2017 m. vasario 14 d., Lietuvos Seimas 111 parlamentarų balsų dauguma vienbalsiai ratifikavo Lietuvos ir Jungtinių Valstijų sutartį dėl JAV okupacinės kariuomenės statuso mūsų šalyje. Nuo šio dokumento ratifikavimo akimirkos, Lietuvoje dislokuoti amerikiečių kariai atsako už bet kokius savo nusikaltimus tik pagal pasaulio terorizmo šaltinio JAV, o ne Lietuvos, įstatymus. Tai reiškia, kad JAV galvažudys-okupantas, šaltakraujis žudikas, žudęs taikius civilius žmones, moteris, senelius, vaikus visame pasaulyje - Jugoslavijoje, Afganistane, Irake, Libijoje, Sirijoje, Donbase, - tą patį galės nebaudžiamai daryti ir Lietuvoje, kurią JAV kolonija padarė konservatoriai, liberalai, socdemai, valstiečiai, nacistai, nacionalistai. Maža to, kad vieningu Lietuvos(?) Seimo narių balsavimu įtvirtinamas lietuvių beteisiškumas JAV žudikų atžvilgiu, tai yra, vietiniai indėnai privalo paklusti bet kokiam JAV karo nusikaltėlio reikalavimui:

11-asis sutarties str. numato, kad už naudojimąsi vietine infrastruktūra (keliais, aerodromais ir kt.), JAV karo nusikaltėliams nereikės mokėti, jokie „mokesčiai netaikomi“ , už visą žalą, kurią JAV okupantai visada ir visur daro , Seimo nuomone, privalo sumokėti pavergtos teritorijos aborigenai, tai yra mes, lietuviai(JAV-Lietuvos susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje, p. 10).

16-asis str. patvirtina JAV karinių pajėgų atleidimą nuo mokesčių „įsigyjant materialinių išteklių, atsargų, paslaugų, įrangos ar kito turto“ (ten pat, p. 13). Imkite, JAV piratai, ko tik jūsų plėšikų širdis geidžia - Marijos žemė visa jūsų, konservatorių, liberalų ir landsbergio su grybauskaite asmeniškai dovana.

17-asis str. nuo materialinio turto įvežimo į Lietuvos respubliką, kelių ir kt. mokesčių atleidžia ir pavienius JAV karius, veikiančius ne tarnybiniais motyvais (ten pat, p. 13-14). JAV karo nusikaltėliai gali laisvai įvežti, be jokio patikrinimo, pvz. , Afganistane išaugintus narkotikus arba pagrobtus visame pasaulyje žmones, CŽV be jokio teismo įkalintus. Prašom, čia Lietuva, JAV strateginė kolonija, atsiprašau, partnerė.

24-asis str. JAV kariuomenei suteikia teisę „surasti ir įdarbinti išlaikytinius ir teisę įsidarbinti Lietuvos respublikos teritorijoje turinčius asmenis“, tame tarpe ir „vietos civilius gyventojus“, kurie „neturi teisės streikuoti“ (ten pat, p. 17-18). JAV kolonizatoriai gali atsivežti savo vergų arba susirasti vietinių, nemokamų ir paklusnių.

Tokios "sutarties" sąlygos JAV kolonizatoriams ne šiaip vasalinės, taiyra 19 amžiaus laikų britų kolonistų santykiai su vergais Bengalijoje, naujoje Zelandijoje ar kur Australijoje. Jie jau buvo beužmirštą tuos "gerus, senus laikus", kai britai žudė vietinius just for fun, bet staiga atsirado "patriotai" - konservatoriai,liberalai, socdemai, nacionalistai, fašistai Baltijos valstybėse ir prašau - jankių-britų kolonijinių laikų savivaliavimas vėl įgavo naują gyvenimą Lietuvos žemėje – jau teisiškai įtvirtintas ir galutinai legalizuotas. Pažymėtina, kad tokios prabangios JAV konkistadorų dislokavimo Lietuvoje sąlygos radikaliai smarkiai skiriasi nuo 1940 m. buržuazinės A.Smetonos Lietuvos ir Tarybų Sąjungos susitarimo: skirtingai nei Lietuvoje apsistojusios jankių pajėgos, Raudonoji armija įsipareigojo pilnai mokėti mokesčius Lietuvai dėl naudojimosi jos infrastruktūra ir kt. (žr. 1940 m. birželio 15 d. protokolą dėl Raudonosios armijos dalinių dislokavimo Lietuvoje). Maža to, "tironas" J.Stalinas 1939-10-10 grąžino Lietuvai lenkų užgrobtą Vilniaus kraštą ir už 7,5 milijono USD nupirko iš A.Hitlerio Suvalkiją ir ją taip pat padovanojo Lietuvai. Ką davė jankiai? A.Kubiliaus nusikalstamai paimtus kreditus už drakoniškas palūkanas, kuriuos mokės, jeigu išgyvens NATO agresiją prieš Rusiją, dar ir dabartinių čiabuvių proanūkiai. Ekonomikos kileriai, Lietuvios "patriotų" rankomis, nužudė Lietuvą ir pasiėmė ją pigiai, be vargo. Kai valdo tokie "patriotai" , kaip konservatoriai, liberalai.

Iš esmės skiriasi ir pats kariuomenių įvedimo pobūdis: Raudonoji armija užkirto kelią neišvengiamam Lietuvos įjungimui į fašistinio Reicho sudėtį. Primename, kad tuo metu valdę "patriotai"-nacionalistai Vengrijoje, Rumunijoje, Slovakijoje savo valstybes įstūmė į A.Hitlerio glėbį ir savo gyvenimus baigė kartuvėse Niurnbergo tribunolo sprendimu. Kaip nacių kolaborantai. Tas pats būtų buvę ir su dabartinių Lietuvos "patriotų" pirmtakais, kurie buvo pasiruošę prisijungti prie III Reicho, tačiau J.Stalinas juos atleido nuo istoriškai teisingos bausmės. Padėkotų landsberginiai Tautų Vadui, bet , nedėkingi sutvėrimai, paminklus griauna tarybiniams kariams. Dievas mato ir nubaus būtinai.
Tuo tarpu JAV kariuomenės įvedimas į mūsų kraštą tik aštrina tarptautinę padėtį, griauna saugumo balansą regione, didina įtampą tarp JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos ir Rusijos. Lietuva, konservatorių dėka, randasi tarp girnų ir skatina savo neadekvačiu elgesiu viršutinę girnapusę suktis. Ar spės "patriotai' per upelį kaip A.Smetona? Vargu bau, Rusijos Kalibrai ir Iskanderai, sako, yra greitesni už Lietuvos proamerikietiškus "patriotus".

Vasario 16-ąją , taip vadinamos nepriklausomybės dieną "patriotiški" veikėjai nei puse lūpų neužsiminėvienu nei apie aukščiau minėtosios JAV-Lietuvos sutarties ratifikavimą, Lietuvos suvereniteto likučių laidotuves, nei apie grubų LR Konstitucijos 137-ojo str. pažeidimą, nei apie Lietuvos vasalitetą JAV. Taip ir praėjo vasario 16-oji: 1918-aisiais metais vokiškųjų okupantų kuruoto buržuazinio Lietuvos valstybingumo paskelbimo datą triukšmingai minėjo ir nebuvėlę „nepriklausomybę“ šlovino landsbergiečiai, šiaudiniai patriotai ir fanatiški nacionalistai – taip „patriotai“ šventė faktinį Lietuvos išdavimą... Jie taip darė visada nuo amžių. "Patriotystė" tai tokia verslo rūšis, prekyba Tėvyne vadinasi.
Tiesa, YPATINGAI JAV kolonizatoriams nusipelnę, ypatingai daug Tėvynės pardavę veikėjai ta proga dar ir valstybės apdovanojimus pasiėmė.

Mūsų ainiai dabartinius laikus, jeigu jiems nusišypsos laimė ištverti JAV 5 kolonos-konservatorių/liberalų gadynę ir išgyventi, neabejoju, pavadins "ABSURDO IR NIEKŠYBĖS TRIUMFO AMŽIUS"...