Lietuva privalo žinoti savo didvyrius ir jų žygdarbius

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-02-23 18:48:40, skaitė 2020, komentavo 6

Lietuva privalo žinoti savo didvyrius ir jų žygdarbius

Lietuvoje ir vėl dunda pokario miškinių karo būgnai, vėl patriotai ragina versti dar išlikusius retus Marijos žemėje paminklus tarybiniams kariams ir liaudies gynėjams. Absurdo ir niekšybės triumfo amžiuje nieko jau nebestebina, kad tyčiotis iš mirusių yra nepadoru, šventvagiška, žema ir neįtikėtinai amoralu- mirę negali pasipriešinti, atsakyti tokiems „patriotiškiems“ kapų vandalams. Toks elgesys visada buvo griežtai smerkiamas Lietuvoje visais laikais, tačiau šiomis dienomis – Lietuvos genocido laikais – bet kokia „patriotiško“ vandalizmo akcija sutinkama bezdžioniškai ūbaujančios minios su pasitenkinimu.

Šį kartą eiline konservatorių (ir jų klonų) antitarybinės isterijos priežastimi tapo vandalų išniekintas paminklas tarybiniams liaudies gynėjams. Už 5 kilometrų nuo Marijampolės esančiame Grybinės kaime ant paminklo liaudies gynėjams raudonais dažais teptuku išpieštos keturios penkiakampės žvaigždės bei svastika.

Paminklas tarybų valdžios metais buvo pastatytas toje vietoje, kur 1946 metų birželio 4 dieną Tauro apygardos geriljos Grybinės kaime surengė pasalą ir nužudė apie 20 liaudies gynėjų bei tarybinių vietinių aktyvistų. Istorikų teigimu, per susišaudymą žuvo ir keli geriljos.

1946 metai Lietuvos TSR buvo sunkūs - visa tauta su TSRS pagalba atstatinėjo karo sugriautą respublikos ūkį, kūrė taikaus, ramaus gyvenimo aplinką ir planus. Tačiau ne visi. Į miškus sulindę vokiečių nacių kolaborantai, policajai, buožės taikų atstatomąjį darbą dirbusiai tautai naktimis iš pakrūmių šaudė į nugaras, žudė savo civilius kaimynus lietuvius, vykdė teroro aktus prieš civilius gyventojus. Šiandien "patriotai"- JAV kolonizatorių liokajai gieda apie "rezistenciją", išsivadavimo judėjimą. Kokia rezistencija gali būti, kai buvo žudomi vaikai, seneliai, moterys, beginkliai civiliai? "Patriotai" gieda, neva, jie kovojo prieš rusų kolonistus, tačiau 90 proc. nužudytų yra lietuviai? JAV pasamdyti kolonijinės Lietuvos priklausomybės duobkasiai, vietiniai JAV fanai, mankurtai gieda, kad jie žudė komunistus ir tokiu būdu jie priešinosi komunizmui, tačiau absoliuti "patriotų" nužudytų žmonių dauguma buvo nepartiniai ir nekomjaunuoliai?

Tik penkių 1946 metų pabaigos – 1947 metų pradžios dienų "miško brolių" nužudytos aukos iškalbingai parodo tikrąjį "patriotų" veidą. Tik penkios dienos ir krūva "patriotų" įvykdytų „žygdarbių“ vardan tos Lietuvos, kurie 1949 metų Ženevos konvencijų yra apibrėžti kaip neginčijami karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui, teroro aktai, kuriuos įvykdę asmenys šiandien net tokioje neteisinėje valstybėje kaip Lietuva būtų nuteisti iki gyvos galvos kaip teroristai, o pasislėpę su šautuvais miškuiose miškuose neišgyventų iki kitos dienos ryto.

1941m. birželis, Kaunas po Birželio 23 d. sukilimo.

Kas nors gali papasakoti apie šių „laisvės kovotojų“ mūšius su nacistinės Vokietijos okupantais 1941-06-23 – 1945-01-28?

Kruvini 1947 Naujieji metai

Apie "Miško brolių" žiaurumus Naujųjų metų švenčių laikotarpiu: iš TSRS Vidaus reikalų ministerijos Centrinės kovos su banditizmu valdybos kasdieninių operatyvinių pranešimų (kalba netaisyta).

Gruodžio 29 d. naktį Linkuvos valsčiaus Dvariukų kaime banditai nužudė valstiečius-naujakurius POVILIŪNĄ, 63 metų, ir ALEKNAVIČIENĘ, 60 metų.

Gruodžio 30 d. naktį Tauragnų valsčiaus Musteikių kaime banditai nužudė valstiečius-vidutiniokus DAPŠIENĘ MARTĄ, jos 2 sūnus, dukrą ir ketverių metų amžiaus anūką.

Gruodžio 30 d. naktį, Pandėlio valsčiaus Kroklių kaime banditai nužudė: vargšą valstietį NIKIŠKĮ J., jo žmoną ir uošvienę, taip pat ČERNIAUSKĄ I. , MIKALAUSKĄ A. ir jo žmona.

Dženių kaime banditai nužudė naikintojų bataljono kario motiną JUKNIENĘ, žmoną ir valstiečio-biednioko ŠARKOS dukterėčią. Pats ŠARKA buvo per susišaudymą sužeistas.

Gruodžio 30 naktį Pabiržio valsčiaus Pasvalyčio kaime ANTANAIČIO banditų grupės nariai nužudė valstietį ČETVERGĮ ir jo žmoną. Per išpuolį ČETVERGIS pasipriešino banditams ir vieną iš jų sužeidė.

1946 m. gruodžio 30 d. naktį Pasvonsko valsčiaus Būdviečio kaime banditai nužudė valstiečius-bėdniokus: komjaunuolį GRAŽULĮ, demobilizuotus iš Tarybinės armijos karius JUŠKEVIČIŲ ir KARPAVIČIŲ, o taip pat buožę MAŽULAITĮ.

Gruodžio 30 d. 18 val, Padubiškio valsčiaus Dauginių km. kaimo tarybos pirmininko BARANAUSKO namuose nužudytas Baranauskas ir jo namuose tuo metu buvęs valsčiaus komjaunimo organizacijos sekretorius SELENIS. Banditai užgrobė SELENIO automatą .

<...>

 


Taip vadinamo "birželio sukilimo" metu šventiškai išsipustęs banditas vedasi "karo belaisvius" ir "tautos priešus"