Nacionalistai ir liberalai tik prie J.Stalino dirbo visuomenei naudingą darbą

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-03-10 16:38:54, skaitė 1179, komentavo 2

Nacionalistai ir liberalai tik prie J.Stalino dirbo visuomenei naudingą darbą

Nacionalistai ir liberalai tik prie J.Stalino dirbo visuomenei naudingą darbą. Visais kitais laikais jie melavo, vogė, žudė, pardavinėjo Lietuvą Vakarų kolonizatoriams. Šis "derybininkų" postas iš landsbergizmas light demoversija.

Labai juokingai atrodo "tautiškesnių" už landsgrybių šutvę nacionalistų aimanavimas-rypavimai prie okupanto JAV vyriausio okupantų vado kojų - duok mums taiką, o mes susitarsime su "agresore" Rusija ir ją apmulkinsime, kad Amerika vėl būtų great... :).

Jau seniai klausausi K.Juraičio ir R.Paulausko "tautiškų" giesmių ir niekaip negaliu suprasti šių "patriotų" - jie tikri patriotai ar elfai, troliai?... Landsgrybinės ožio mafijos, konservatorių-liberalų politinių teroristų grupuotės kritika skamba lyg skaityčiau savo prieš 10 metų rašytus komentarus, straipsnius, sakytas kalbas susitikimuose su rinkėjais 2008 metų rinkimuose - teisingai kalba abu giesmininkai. Tačiau kai jie ima giedoti apie nepriklausomos Lietuvos, kurioje valdžia priklauso K.Juraičiui ir "tautos prezidentui" (spėju, R. Paulauskui), bei vieningam "tautiškų" nacionalistų frontui, viziją, vasalinius santykius su JAV, NATO tarptautinių teroristų organizacijomis, "sutvarkius" atitinkamai įstatyminę bazę, padarius atitinkamas pataisas LR Konstitucijoje, normalizavus santykius su Rusija, sudarius su ja gudrų susitarimą dėl taikos, pasirašius su ja "nepuolimo paktą" ir tuo pačiu palikus JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujas Lietuvoje ir įgyvendinant "taikiai" teroristinio NATO bloko ekspansiją į Rytus nekariniu būdu - darosi keista ir apima dežavu jausmas?

R.Paulauskai, tai jau tu giedojai 1988 metais Sporto rūmuose, kai stūmei visą Lietuvą į anglosaksų kolonijinę vergiją, kurioje šiuo metu ir esame? Giedojai vieningame chore su landsbergio megztomis beretėmis, sąjūdžio rusofobais, nacionalistais, urviniais antitarybininkais ir raginai visus pulti į Vakarų civilizacijos kruviną kolonijinį glėbį.

Tai įvyko, o tu vėl nepatenkintas? Ir vėl siūlai sprendimą, kuris jau yra realizuotas po 1990 metų "spalvoto" sąjūdžio? Bitės ir vėl prieš medų?...

Priklausomybė JAV - Vakarų globaliam kapitalui eliminuoja bet kokią nacionalinio suvereniteto idėja. Priklausomybė JAV-NATO įtakos zonai reiškia suvereniteto nebuvimą ir bananų respublikų kolonijinę priklausomybę nuo NATO . Tai reiškia - NATO kolonijos neturi jokių nacionalinių interesų, nepriima jokių savarankiškų sprendimų, nevykdo jokios suverenios užsienio ir vidaus politikos, nesudaro jokių nepriklausomų, naudingų vietinei tautai susitarimų su JAV-NATO geopolitiniais priešininkais. Tik paklusniai moka duoklę Vakarų metropolijoms - moka duokle savo teritorija, turimais resursais, žmonėmis, suverenitetu, ateitimi. Ką gieda šitie tautos "vienytojai"? Propaguoja trečią kelią į ... susinaikinimą? Ar verta dėti tiek pastangų, jeigu dabartinis konservatorių režimas šią funkciją ir taip atlieka spartuoliškais tempais?

Deja, daug kam imponuoja "giesmininkų" kalbos. Kalba jie teisingus dalykus, tačiau jie sugeba tuos dalykus atplėšti nuo priežasties ir pateikti kaip neigiamą nežinomos kilmės pasekmę. Taip jie palieka už kritikos ribų savo kuklų indėlį į susidariusią katastrofą.