Šiandien sukanka 19 metų, kai NATO užpuolė Jugoslaviją

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://vk.com/id463585649?w=w... 2018-03-24 16:36:08, skaitė 1145, komentavo 3

Šiandien sukanka 19 metų, kai NATO užpuolė Jugoslaviją

Šiandien sukanka 19 metų, kai NATO (Nacionalinė Amerikos Teroristinė Organizacija), vadovaujama didžiausio žmonijos istorijoje agresoriaus JAV (Jungtinės Agresorių Valstijos) ir kruviniausios pasaulio istorijoje monarchijos Didžiosios Britanijos, užpuolė be jokio pagrindo ir pažeisdama Jungtinių tautų Statuto , Tautų chartijos nuostatas, tai yra, įvykdė agresijos aktą -tarptautinį nusikaltimą prieš suverenią JTO narę Jugoslaviją.

Agresorė NATO pradėjo savo tarptautinį nusikaltimą 1999-03-24. Ekonominis 19 NATO šalių, įvykdžiusių nusikaltimą Jugoslavijoje prieš taiką, stabilumą Europoje ir pasaulyje, potencialas viršijo agresijos aukos Jugoslavijos potencialą 679 kartų. NATO teroristai atakavo visą Jugoslavijos teritoriją. Oro antskrydžiuose dalyvavo 1200 lėktuvų, kurie atakavo Jugoslaviją iš Italijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Turkijos, Prancūzijos, Vengrijos teritorijų, taip pat iš JAV kontinentinės teritorijos.

Nato agresorių duomenimis buvo įvykdyta apie 35 tūkstančius antskrydžių. Nato agresorių aviacijos veiksmus palaikė net trijų lėktuvnešių smogiamosios karinių laivų grupuotės, šeši povandeniniai laivai, du kreiseriai, septyni eskadriniai minininkai, 13 fregatų. Viduržemio jūroje agresijos prieš Jugoslaviją metu patruliavo 4 dideli desantiniai laivai su 10 000 nato galvažudžių-jūrų pėstininkų desantu. NATO aviacija sudavė 2300 smūgius 995 objektams, į Jugoslavijos teritoriją buvo paleistą apie 3000 sparnuotų raketų, numesta apie 25 000 tonų (kai kurių šaltinių duomenimis, 79 000 tonų) sprogmenų.

Agresijos metu žuvo 2000 civilių gyventojų, apie 7 000 buvo sužeista, 30 proc. žuvusių ir sužeistų sudarė vaikai.

Materialinė žala, kurią padarė NATO agresoriai Jugoslavijai, viršiją 200 mlrd USD. Šalis sugriauta, suskaldyta, nuniokota – tipiškai „demokratizuota“ pagal jankių-nato karo nusikaltėlių scenarijų, kaip ir Irakas,Afganistanas, Libija, Sirija, Ukraina ir dar apie 20 šalių, kuriuose nuo 1990 metų „demokratiškai“ pasišvaistė JAV-NATO karo nusikaltėliai. Kai Lietuvoje jankiai demonstruoja savo galvažudžius ir savo žudymo mašinas, jie rodo ne meduolį,kaip naiviai galvoja projankiški „patriotai“, o bizūną, kuriuo žudys tuos pačius JAV naudingus idiotus-„patriotus“.

Kad legalizuoti savo karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, JAV, Didžiosios Britanijos ir NATO karo nusikaltėliai įsteigė Hagos tribunolą, kuriame šių tarptautinių nusikaltėlių kruopščiai atrinkti korumpuoti teisėjai represuoja Vakarų karo nusikaltėlių įvykdytų nusikaltimų aukas ir išteisina JAV-NATO karo nusikaltėlius ir jų bendrininkus.

2006 m. kovo 11 d. Hagos inkvizitorių tribunolo kalėjimo požemiuose buvo klastingai nužudytas Jugoslavijos patriotas, vadovas, nacionalinis didvyris Slobodanas Miloševičius. Dar iki Vakarų kolonizatorių įvykdyto nužudymo didvyris spėjo padaryti pareiškimą, kuriuo kreipėsi į slavų ir visas JAV-NATO teroristų pavergtas tautas ir paragino kovoti su Vakarų konkistadorais-kryžiuočiais . Štai šio pareiškimo tekstas ir video įrašas žemiau

Slobodano Miloševičiaus paskutinis kreipimasis į rusus, ukraniečius ir baltarusius

„Rusai! Aš dabar kreipiuosi į visus rusus, Ukrainos ir Baltarusijos gyventojus Balkanuose laiko rusais. Pažiūrėkite į mus ir atminkite – su jumis padarys tą patį, kai tik jūs susiskaldysite ir parodysite silpnumą.

Vakarai – yra pasiutęs šuva ir dantimis griebs jus už gerklės. Broliai, neužmirškite Jugoslavijos likimo! Neleiskite jiems su jumis pasielgti taip pat!“.

"Jie nenori taikos ir gerovės Balkanuose, jie nori, kad čia būtų nuolatinių konfliktų ir karų zona, kuri jiems suteiktų dingstį pastoviai būti čia. Marionetinė valdžia tokiu būdu užtikrina smurtą ir karą ilgiems metams – viską, ką tik nori, tik ne taiką.

Ir tik mūsų tautinė valdžia užtikrina taiką. Visos šalys, kurių suverenitetas buvo ribojamas iš išorės, kurių vyriausybės buvo kontroliuojamos iš užsienio, neįtikėtinai greitai būdavo nuskurdinamos. Nuskurdinamos iki tokio lygio, kuriame nebelieka vietos nors kiek teisingiems ir humaniškiems socialiniams santykiams.

Paskutinių metų Rytų Europa - tai milžiniška praraja tarp absoliučios daugumos vargšų ir mikroskopinės turčių mažumos, ir ta praraja akivaizdžiai didėja. Ši lemtis neaplenkė ir mūsų. Ir mūsų šalyje kontroliuojant ir valdant mūsų kapitalistų labai gretai būtų atsiradę daugybė visiškų vargšų, kurie neturėtų jokios perspektyvos išsikapstyti iš skurdo. Turčių mažumą sudarytų kontrabandistų elito atstovai, kuriems būtų leista būti turtingais tik su viena vienintele neišvengiama sąlyga – pardavinėti savo Tėvynę ir būti besąlygiškai paklusniais užsienio gaujai, kuri ir nulemia šalies likimą.

Viešoji ir valstybinė nuosavybė labai greitai būtų privatizuota, tačiau šalies nuosavybės savininkais, kaip rodo kaimyninių šalių patirtis, taptų užsieniečiai

Retas išimtis sudarytų tie, kurie įgijo nuosavybės teises išduodami nacionalinius interesus ir kurie tokiu būdu prarado negrįžtamai savo nacionalinį ir žmogiškąjį orumą. Patys vertingiausi nacionaliniai turtai tokiu atveju taps užsienio nuoavybe, o tie, kurie iki šiol valdė šį turtą, taps užsienio firmų klerkais savo gimtinėje.

Kartu su nacionaliniu pažeminimu, valstybės suskaldymu ir socialine katastrofa vystysis įvairiausių formų socialinė patologija, kuri pirmiausiai pasižymės nusikalstamumo augimu. Ir tai nėra jokia nepagrįsta prielaida, tai yra nesena patirtis tų šalių, kurios šį kelią jau nuėjo ir kurio mes iš visų jėgų stengiamės išvengti. Kriminalinio pasaulio sostinės šiuo metu yra ne Vakaruose, kaip tai buvo iki šiol, o Rytų Europoje.

Viena iš svarbiausių marionetinės vyriausybės užduočių – sugriauti tautos nacionalinę sąmonę. Valstybės, kurios yra valdomos iš užsienio, labai greitai užmiršta savo istoriją, savo tradicijas, nacionalinius simbolius, papročius ir neretai savo literatūrinę kalbą.

Iš pirmo žvilgsnio nepastebima, tačiau labai efektyvi ir žiauri nacionalinės sąmonės selekcija labai greitai tautinę savimonę apriboja keliais tautinės virtuvės gaminiais, keletu dainų ir šokių, bei nacionalinių didvyrių vardais, priskirtais maisto produktams ar kosmetikos priemonėms.

Neišvengiama 20 amžiaus kokios nors valstybės okupacijos, kurias vykdo Vakarų supervalstybės, pasekmė yra okupuotos valstybės tautos nacionalinės sąmonės sunaikinimas. Tokių valstybių-Vakarų agresijos aukų patirtis neginčijamai rodo, kad tauta nesugeba net suvokti, kaip greitai ji ima vartoti svetimą kalbą kaip savo, tapatinti save su jai svetimais istoriniais veikėjais, pamiršdama tautinius, geriau suprasti okupantų literatūrą nei nacionalinę, kurią ima niekinti, ima žavėtis svetima istorija, žemindama savąją istoriją, mėgdžioja svetimtaučius, o savo sąvastį droviai ir išdavikiškai slepia... "

YANKEE, GO HOME!
STOP US\NATO AGRESSIONS ARROUND THE WORLD!
NO WWIII!
US\NATO WAR CRIMINALS, HANDS OFF LITHUANIA, RUSSIA, UKRAINE, IRAQ, AFGANISTAN, SYRIA, LIBYA!

https://www.youtube.com/watch?v=1oGqSeVGo0M