Moralinė pakaruoklė, įsijautusi į autoriteto vaidmenį, vėl auklėja lietuvius! Delfis patyliukais bando reabilituoti lietuvių tautos interesus išdavusią Agitpropo tarnaitę

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2018-04-06 11:50:52, skaitė 642, komentavo 0

Moralinė pakaruoklė, įsijautusi į autoriteto vaidmenį, vėl auklėja lietuvius! Delfis patyliukais bando reabilituoti lietuvių tautos interesus išdavusią Agitpropo tarnaitę

Žiūriu į DELFI.lt pirmą puslapį - ir savo akimis negaliu patikėti! Jame garbingiausioje vietoje vėl puikuojasi Rūtos Vanagaitės veidelis. Palydintis šios skandalingos veikėjus postringavimus apie tai, kaip negerai, kad mūsų valdžia ėmėsi iniciatyvos užkardyti kelius būtent tokioms Agitpropo ideologinėms diversijoms, kuriomis išgarsėjo pati ponia Rūta.

Dyvas regėti savo akimis, kaip Zurofo balsu piktai kranksinti Kremliaus varna staiga sučiulbo lakštingalos intonacijomis ir paknopstomis puolė ginti ... žodžio laisvės!

Jūs tik paskaitykite tas krokodilienės ašaras:

"...Aš lietuvė. Man skauda dėl Lietuvos.

Dėl to, kad mes jau kuris laikas lėtai ir nenumaldomai grimztame atgal į sovietizmo liūną. Sovietinė sistema nebe raudona, ji dabar jau trispalvė, ji sava, bet esmė nuo to nesikeičia. 
...
Kiekvienos šalies istorijoje yra tamsių dėmių. Ar galima kalbėti apie jas? Ne. [...]

Mes išsirinkome valdžią, tai dabar ta valdžia mums ir nustato, kas yra tiesa. Tiesa pirmiausia turi būti graži: tai svarbiausias kriterijus. [...]

Nebuvo 200 000 žydų žudynių, nebuvo 100 000 KGB agentų, nebuvo masinio kolaboravimo – nieko to nebuvo.[...] Visi, kurie mano, rašo ar sako kitaip, yra priešo propagandos įrankiai, ir turi būti užčiaupti."

Nei verkti, nei juoktis - didžiausia Lietuvos istorijos juodintoja, didvyrių partizanų šmeižikė, kolektyvinės kaltės etninės kilmės pagrindu lietuviams primetinėtoja bando mus moralizuoti ir auklėti!

Šnekėdama apie Tiesą taip, tarsi turėtu bent menkiausią supratimą, ką šis žodis reiškia tikrovėje!

Ne, ponia Rūta - Istorinė Tiesa nėra šmeižikiškas savo tautos atžvilgiu ir kitos tautos interesus išreiškiantis naratyvas, už kurio kūrimą bei platinimą kai kas neblogai sumoka įvairiais būdais!

Tai, ką Jūs darėte ir toliau darote visai kitaip vadinasi! Ir tikrai ne Moralinei Pakaruoklei, gėdingai praleidusiai puikią progą pasinaudoti prof.V.Landsbergio dykai duotu patarimu - kur tokiais atvejais tokiems žmonėms reikėtu nueiti ir ką ten pasidaryti - moralizuoti ir auklėti didžiausio portalo skaitytojus.

Gal šio portalo auditorija ir nepasižymi perdėtu intelektualumu, tačiau tai dar ne priežastis mirkyti jų smegenis į Agitpropo tarnaitės paplavas!

Reiškiu griežtą pasipiktinimą Delfio vyr.redaktorei Rasa Lukaityte-Vnarauskienei dėl akivaizdžių bandymų reabilituoti tautos interesus išdavusią ypatą ir vėl brukti lietuviams jos žinia kur kurpiamą poziciją, kaip neva "Dvasinio autoriteto nuomonę"!

Negalima šitaip, ponia Rasa, tiesiog negalima. Šita guvi keistos biografijos ponia lietuviams yra morališkai mirusi. Ir nebeprisikels - nepaisant visų jos draugelio Mindaugo Jackevičiaus pastangų.

Kaip žinia, Kristus per Velykas prisikėlė. O šita Moralinė Pakaruoklė mūsų akyse niekada nebeprisikels. Neturėkite iliuzijų ir nelaidokite portalo reputacijos likučių.

P.S. Nusižengiu savo taisyklėms ir nuorodos į Delfio tekstą nededu. Neketinu didinti klikų skaičių tokiu bjauriu atveju.

#Delfi
#RūtaVanagaitė
#KremliausAgitpropas
#MoralinėPakaruoklėNeprisikels