Baudžiamojo Kodekso 170 2 straipsnio išaiškinimas

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-05-02 21:00:03, skaitė 590, komentavo 0

Baudžiamojo Kodekso  170 2 straipsnio išaiškinimas

Yra BK straipsnis 170-2, surandami piliečiai ir pagal jį teisiami. Man nesuprantamas dalykas. Negi tyrėjai prokūrorai bei teisėjai nemoka skaityti ir suprasti teksto? Kas vyksta? Kodėl? Ir kada baigsis?

Viešas pritarimas SSRS nusikaltimams. Bet SSRS nusikaltimai turi būti pripažinti įsiteisėjusiais teismų sprendimais nusikaltimais. Suprantat? Pasakymas bendrai, kad va ten trėmė, sodino kitaminčius ir gėjus ėmė prievarta į kariuomenę manęs netenkina. Turi būti teismo nutartis.

1 - Genocidas.

Lietuva bandė nuteisti Vasiliauską kaltindama jį genocidu. Bet štai kokia nesėkmė Strasbūre. Lietuva pralaimėjo. Ir dabar net nuo kažkokio muziejaus svarstoma nuimti žodį „genocido“ nes genocido nebuvo. Nes nėra įsiteisėjiusio teismo nuospręndžio. Tai reiškia, kad genocido nebuvo. Straipsnis yra, bet nuteistųjų nėra.

2 - „nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams“.

Klausimas. O kokie yra nacistinės Vokietijos nusikaltimai Lietuvos Respublikai pripažinti įsiteisėjiusiais ES ar Lietuvos Respublikos teismų nuospręndžiais?

Jūs ramiai įkvėpkit oro ir atsakykit. Niurnbergo tribunolas nesiskaito. Lietuvos Respublika Niurnbergo procese nedalyvavo. Tai kokius nusikaltimus Lietuvos Respublikai padarė nacistinė Vokietija? Ir kada galėjo padaryti? Juk 1941 birželio 22 Lietuva buvo TSRS sudėtyje. O 1991 metais kai Lietuvos Respublika buvo atkurta nebuvo nacistinės Vokietijos.

Štai koks klausimas.

3 - „viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai“.

Vėlgi klausimai tie patys. Dėl nacistinės Vokietijos agresijos atpuola, nes nacistinė Vokietija niekaip negalėjo užpulti Lietuvos Respublikos. O koks yra galiojantis teismo nuospręndis dėl TSRS agresijos? Kad būtų galima neigti TSRS agresiją, turi būti įsiteisėjęs teismo nuospręndis. Lietuvos. ES. Arba(ir) tarptautinio teismo.

Prašau man pasakyti. Kur koks kada. Ačiū.

4 - „1990–1991 metais prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams“.

Manau klausimas aiškus. Atsakymas irgi. Negalima neigti nusikaltimų, ar teisinti asmenų nes nėra nė vieno nuteisto. Yra tik ĮTARIAMIEJI. Sausio-13 byla dar vyksta. Ir neaišku kada baigsis. Nes spręndimai bus apskųsti ir Strasbūre paaiškės kalti ar nekalti. Dabar nėra kaip skųsti nuosprendžio, nes nėra nuospręndžio. Neigti menkinti irgi nėra ką ir kaip.

O jau bus teisiamas trečias pilietis. Paleckiukas. Tas kur Sapožnikovos knygą išleido. Ir Simonas Krydonas. Gal jau užteks?

Panašiai vyksta Ukrainoje. Sakykim Savčenko pateiktas sunkus kaltinimas neturint svarių įrodymų. Tėvynės išdavimas. Pagal tokį straipsnį nėra numatyta paleisti už užstatą. Teismo posėdžiai vyksta du kart į mėnesį apklausiant du neva liudininkus per vieną posėdį. Neva liudininkų šimtas. Paskaičiuokit kiek laiko sėdės už grotų o pakui turės paleisti, nes nėra įrodymų. O kištis į tyrimą Vakarai negali. Nuspręndžio neapsakųsi, nes tyrimas. Ir tyrimas vyks kokius du metus. O greičiausiai nekaltas žmogus sėdės.

Lietuvoje tas pats. Dėl Sausio-13 tampoma guma. Nes teisėjai žino, kad byla po jų nutarties būtinai atsidurs Strasbūre. O ten reikės įrodymų o ne tik politinės valios. Ir nesinori susimauti kaip su Vasiliausku.

Baudžiamasis Kodeksas

170 2 straipsnis.   
Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas

1. Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka, taip pat tas, kas viešai pritarė SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS ar nacistinės Vokietijos įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ar prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, arba 1990–1991 metais įvykdytiems kitiems agresiją prieš Lietuvos Respubliką vykdžiusių ar joje dalyvavusių asmenų labai sunkiems ar sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikai arba labai sunkiems nusikaltimams Lietuvos Respublikos gyventojams, juos neigė ar šiurkščiai menkino, jeigu tai padaryta grasinančiu, užgauliu ar įžeidžiančiu būdu arba dėl to buvo sutrikdyta viešoji tvarka,

- baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.