Dainius Paukštė: „Nuo pat masinės migracijos pradžios niekas nepasikeitė“

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2018/0... 2018-05-03 11:01:57, skaitė 378, komentavo 0

Dainius Paukštė: „Nuo pat masinės migracijos pradžios niekas nepasikeitė“

dainius-paukste-60928231.jpg

Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) registruoja didėjantį pabėgėlių iš Turkijos skaičių. „Jau keturios-penkios savaitės, kai iš Turkijos į Graikijos salas atvyksta 17 proc. daugiau žmonių“, - sakė „Frontex“ direktorius Fabrisas Legeris (Fabrice Leggeri). Taip esą yra dėl to, kad į Turkiją vėl atvyksta daugiau migrantų iš Irano, Irako ir Sirijos.

Remiantis „Frontex“ statistika, Viduržemio jūros maršrutais į Europą atvyksta daugiausia vyrai. „Per Turkiją atvyksta beveik 40 proc. šeimų, tuo tarpu per Maroką - beveik vien tik jauni vyrai“, - sakė F.Legeris. Centriniu maršrutu į Italiją vos iki 20 proc. migrantų atvyksta su šeimomis.

Apie naujausias ekonominių migrantų maršrutų bei migracijos politikos tendencijas „Vakaro žinios“ kalbėjosi su migracijos ekspertu Dainiumi Paukšte.

- Pastaruoju metu Graikijos salose fiksuojamas ryškus migrantų srauto iš Turkijos pagausėjimas. Su kuo tai gali būti susiję?

- Atsakymo reikėtų ieškoti santykiuose tarp Europos Sąjungos ir Turkijos. Nors galbūt kažkam ir nesinorėtų tuo tikėti, bet Briuselis tikriausiai ne itin nuoširdžiai vykdo savo įsipareigojimus, duotus Turkijai. Juk prisimename iškilmingas kalbas, kad ES finansuos pabėgėlių stovyklas, esančias Turkijoje. Matyt, tas finansavimas stringa arba apskritai nevykdomas...

- Jeigu tikėtume „Frontex“ agentūros pateiktais naujausiais duomenimis, tai ir toliau migracijos tendencijos nesikeičia: absoliuti dauguma visų migrantų yra jauni įmitę vyrukai, o štai moterys, vaikai ar seneliai kažkodėl neskuba bėgti iš karo zonų. Ką tai rodo?

- Viskas čia po senovei... Absoliučiai aišku, kad tai nėra jokie „pabėgėliai“, kaip mums vis bandoma įteigti, o patys tikriausi ekonominiai migrantai. Tad išvadas kiekvienas gali pasidaryti pats...

- Ką tokiu atveju daryti graikams ar italams? Kaip sulaikyti tuos ekonominių migrantų ir kitokių nelegalų srautus?

- Pirmiausia, graikai su italais turi labai aiškiai išsakyti savo pozicijas. Jeigu tauta savo teisę spręsti problemas atiduoda politikams, o politikai tai sprendžia pagal savo suvokimą, nepaisydami tautos interesų, tai tokią situaciją ir turime. Vadinasi, reikia keisti tuos politikus. Turi ateiti nauji, kurie ir pradės realiai reaguoti. Normali diskusija turi prasidėti ne tik dėl migrantų. Jau pats metas pradėti svarstyti apie visos ES ateitį - kokia bus ši sąjunga: ar demokratinė, ar einama link autoritarinės-unitarinės sąjungos, kurioje jokių tautų balsas nebus girdimas. Aš manau, kad ir Lietuva nėra pernelyg nutolusi nuo Graikijos ar Italijos realijų, kur viską sprendžia tik politikai, o tauta yra nustumta į šalį...

- Labai dažnai matome, kad tokius klausimus sprendžia net ne nacionaliniai politikai, kuriuos vienaip ar kitaip išsirinko tauta, o įvairūs Briuselio paskirti ir niekieno nerinkti komisarai, primetę mums visiems iš piršto laužtas „migrantų kvotas“.

- Tos kvotos neveikia... Tačiau čia yra dar gilesnė problema. Aš, pavyzdžiui, nesu girdėjęs, kad mūsų aukščiausi politikai pasikviestų Lietuvos deleguotus Europos parlamento narius, išsakytų savo problemas ir paaiškintų jiems, kokio norėtų tų europarlamentarų atstovavimo... 

Mums tik aiškinama apie kažkokius „laisvus mandatus“, kurie niekaip neįpareigoja tų politikų atstovauti nacionaliniams interesams. Tokiu atveju, kam mums reikalingi Europos parlamento rinkimai, jeigu vis tiek išrinktieji mums ten neatstovauja? Todėl ir matome tokį žengimą į niekur. Nuo to viskas ir prasideda: mūsų politikai sprendžia kažkokius mums tolimus Europos Sąjungos reikalus, o tai, kas yra gyvybiškai svarbu visai tautai, paliekama savieigai, Lietuvos reikalai jiems visiškai nerūpi ir jų neįpareigoja...

- Pastaruoju metu apie migrantų sukeliamas problemas stengiamasi nekalbėti nei pas mus, nei Europoje. Ar taip nebandoma sukurti įspūdžio, jog masinės migracijos problemų neliko, kad ES politikai visa tai efektyviai išsprendė? Tas masinis tylėjimas yra sutartas reiškinys? Tokia problemų nutylėjimo politika?

- Nuo pat masinės migracijos pradžios niekas nepasikeitė, jokios problemos nėra išspręstos, net nepradėtos spręsti. Galbūt kažkiek svyruoja tik migruojančiųjų skaičiai - vieną mėnesį į Europą atvyksta daugiau, kitą - mažiau... Manau, kad ta tyla yra sąmoninga. Pirmiausia todėl, kad sprendėsi valdžių persidalijimo klausimai didžiosiose ES valstybėse - Prancūzijoje, Italijoje ir Vokietijoje. 

Akivaizdu, kad dabar šie migracijos klausimai vėl iš naujo politinėse darbotvarkėse ims dominuoti. Čia dar reikėtų atkreipti dėmesį, kad netgi ponia Angela Merkel yra davusi tam tikrų įsipareigojimų savo koalicijos partneriams socialdemokratams. O ji jiems įsipareigojo didinti migrantų kontrolę ir mažinti jų srautus. Ji privalės į tai atsižvelgti, nes vyriausybė yra koalicinė, o poniai A.Merkel būtent dėl migrantų antplūdžio nepavyko laimėti rinkimų taip, kaip ji ir jos partija norėjo. 

Taigi, koalicijos partneriai yra pareikalavę tam tikrų garantijų, o jeigu savo įsipareigojimų ji nesilaikys, tai jos neliks nei valdžioje, nei politikoje. Labai svarbu, kaip viskas pakryps Vokietijoje. Nes diskusijų apie tai nepavyks išvengti niekam - pats gyvenimas privers politikus pagaliau pradėti kažką daryti, kol dar ne vėlu...

logo2.jpg