Kaip globalistai ir jų pakalikai stalinistai klastoja istorija

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: http://bigpicture.ru/?p=323628... 2018-08-05 09:53:19, skaitė 1514, komentavo 19

Kaip globalistai ir jų pakalikai stalinistai   klastoja istorija

Jai sąjungininkai melavo apie katynės žudynės esą 20 tūkstančiu lenkų karininku nužudė vokiečiai , nors iš tikrųjų tai padarė sovietai .Tai kokia tikimybė kad holokaustas neišgalvotas , o įrodymu kad tai yra apgaulė apstu .
Pvz yra įrodymu kaip globalistai klastoja nuotraukas tokiu bet kurį žmogų ar valstybę galima apkaltinti nebūtais nusikaltimais .
Yra pasakų esą vokiečiai virdavo muilą iš žydų kalinių kūnų, šią giesmelę pasigavo ir tarybiniai kaltintojai Niurnbergo procese, bet šiandien nė vienas rimtas istorikas to nepriima rimtai ,nes techninės galimybės žmogaus taukus paversti muilu tais laikais nebuvo žinomos.

Vokiečiai viską punktualiai surašydavo iki smulkiausių detalių, bet tarp tūkstančių užgrobtų SD, Gestapo, Reicho Vyriausios Saugumo Valdybos dokumentų, dokumentų iš Himlerio kabineto ir paties Hitlerio direktyvose nėra nė vieno žodžio apie žydų arba dar ko nors sunaikinimą.
Tai netgi buvo pripažinta Šiuolaikinio Žydų Pasaulinio Dokumentų Centro Tel-Avive.

Pagrindinis Amerikos dujų kamerų ekspertas, inžinierius iš Bostono
Fredas Leichteris išsamiai ištyrė tariamas dujų kameras Lenkijoje ir
pateikė išvadas, kuriose teigia, kad žmonių naikinimo dujomis
Osvencime istorija absurdiška ir techniškai neįmanoma.

Dr. Viljamsas B.Lindsi, chemikas - tyrinėtojas, kuris 33 metus išdirbo „Diupon" korporacijoje, taip pat teisme, kuris vyko 1985m. įrodė, kad
žmonių žudymas dujų kamerose Osvencime buvo techniškai
neįmanomas. Remiantis išsamiais tyrimais, kurie buvo atlikti vietoje,
kur yra dujų kameros Osvencime, Birkenau ir Maidaneke. Pasitelkęs
visas profesionalias žinias ir patirtį Dr.B.Lindsi pareiškė: "Aš priėjau
išvados, kad nieko nežudė Zyklon-B dujomis planuotai ar neplanuotai. Aš manau, kad tai visiškai neįmanoma.

Austrijos pilietė Marija Fanhervaarden 1988 metais kovo mėnesį,
aplinkiniame Toronto teisme davė parodymus apie savo buvimą Osvencime. Ji buvo internuota į Osvencimą 1942 metais už lytinį santykiavimą su lenkų kaliniu. Kai ją su kitais kaliniais vežė į stovyklą, viena
čigonė jai ir kitiems kaliniams pasakojo, kad jie visi bus nužudyti dujų
kamerose.

Po atvykimo į stovyklą Marijai ir kitoms internuotoms moterims buvo
įsakyta nusirengti ir eiti į betoninę patalpą nusiprausti po dušu.
Prisiklausę siaubingų istorijų moterys buvo persigandusios ir galvojo, kad jas tuoj uždusins dujomis. Tačiau iš vandens maišytuvų pradėjo
bėgti vanduo.

Marija patvirtino, kad Osvencimas nebuvo kurortas. Ji buvo liudininkė to, kad daugelis kalinių mirdavo nuo užkrečiamų ligų (daugiausia nuo šiltinės), kiti dažnai pasirinkdavo savižudybę. Tačiau ji nematė jokių
įrodymų nei apie masines žudynes, nei apie dujų kameras. Ji negalėjo patvirtinti, kad buvo kažkoks planuotas žydų genocidas stovykloje.

1299.jpg

Štai kaip galima bet kurį žmogų paversti nusikaltėliu . Sovietų montažas - akivaizdus- pačių šlykščiausių priemonių prieš oponentą panaudojimas, kurios yra jokiu būdu nepriimtinos oponentui, ir dėl to oponentas nesitiki jų ir iš savo priešininko.

1379.jpg

Originali nuotrauka .Vokietijos kariai Lenkijoje 1939 m karinėje virtuvėje.

1475.jpg

Dar viena propagandinė technika, kuria naudojosi sąjungininkai - tai absoliuti priešo demonizacija. Vat taip išgalvodavo tariamus žvėriškumus, kad išprovokuotų visuomenės pasipiktinimą vokiečiais. Tai nepaprastai efektyvi vokiečių demonizavimo strategija . Dar viena puiki taisyklė sukurstyti neapykantą, jei tik iš pat pradžių ji nevirsta įniršiu, yra piktadarybių aprašymai. Šis metodas yra sėkmingai naudojamas per kiekvieną žmonijai žinomą konfliktą".

5120.jpg

Balandis 22. 20, 1943 Sovietų Sąjunga,Charkovas. Vokiečių karininkas, karinio apdovanojimo ceremonijoje .
 

2241.jpg

Falsifikatas
Viešpataujant demokratijai, neverta tikėtis, jog žmonės elgsis taip, kaip norėtų elitas. Gyventojų emocijomis reikia manipuliuoti, kad jie elgtųsi, kaip reikia.

2338.jpg

Drezdeno bombardavimo aukos, apkarpyta nuotrauka pateikta kaip holokausto aukos.

1762.jpg

Nukentėjusieji nuo bombardavimo. Drezdenas originali foto

1858.jpg

Sovietų klastojimas koncentracijos stovykloje .

1954.jpg

Originali nuotrauka

2050.jpg

Šis paveikslėlis - netikras, gali būti vertinamas net plika akimi.

Sąjungininkų pamfletai vaizdavo vokiečius kaip iškrypusius žiaurius agresorius.Vienas veikėjas kuris kūrė šią propaganda paklausė: „Ar bus nuostabu, jeigu po karo pasaulio žmonės, atpažinę kokiame nors žmoguje vokietį, trauksis į šalį, kad tik prie jo neprisiliestų, ar pasilenktų paimti akmenį, kad priverstų jį pasitraukti iš kelio?"

2436.jpg

Originali nuotrauka .

2533.jpg

Išvada :
Holokaustas faktiškai tapo industrija.
Holokausto centrinės dogmos tapo svarbia politinių ir klasinių interesų atrama.
Holokaustas - tai toks nacių žydų naikinimo paveikslas, ant kurio uždėjo savo antspaudą ideologija. Kaip visos ideologijos, ji mažai susijusi su realybe.

Holokaustas - praktiškai nepakeičiamas ideologinis ginklas. Jo pritaikymo dėka viena iš galingiausių kariniu atžvilgiu pasaulio valstybių,nuolat Palestinoje vykdanti žmogaus teisių pažeidimus, kurie tiesiog pasibaisėtini, gali vaidinti valstybės-aukos vaidmenį ir tokiu būdu labiausiai pirmaujanti JAV etninė grupė įgavo aukos statusą. Ši iššaukianti aukos užuojautos rolė atneša didelius dividendus ir aprūpina imunitetu prieš kritiką, kokia teisinga ji bebūtų.

Kadangi dogma visiškai nutyli pačių žydų vaidmenį, tai ji suteikia Izraeliui ir JAV žydams imunitetą prieš teisėtą kritiką.
Nuorodos į holokaustą - tai triukas, kurio tikslas - atimti bet kokį teisėtą pagrindą teisėtai žydų kritikai - tokios kritikos šaltinis gali būti tik patologinė neapykanta.
Holokaustas patvirtina, nors ir negatyviai, žydus kaip dievo išrinktąją tautą.
Kai moraliai atskiriamos „mūsų" kančios ir „kitų" kančios, moralė pavirstą į farsą.
Pagrindiniu antisemitizmo augimo faktoriumi yra negailestinga ir neapgalvota holokausto industrijos taktika.