Pasiklausymo aparatūra sumontuota susekti Drąsių Kedį, bet panaudota prieš jo tėvus kitoje byloje. Neteisėtai ir neteisiška

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-06-10 18:33:47, skaitė 317, komentavo 3

Pasiklausymo aparatūra sumontuota susekti Drąsių Kedį, bet panaudota prieš jo tėvus kitoje byloje. Neteisėtai ir neteisiška

Pasiklausymo aparatūra sumontuota susekti Drąsių Kedį, bet panaudota prieš jo tėvus. Neteisėtai ir neteisiškai.

Viskas pasakyta skrynais.

1 - Slapta daryti įrašus reikalinga teisėjo sankcija kurioje nurodoma koks asmuo sekamas kokioje byloje ir kokiam laikui.
2 - Kratos metu 2009 metais policininkai sumontavo pasiklausymą Kedžių namuose tikėdamiesi gauti informacijos apie Drąsių.
3 - Senolių Kedžių byloje tie įrašai yra neteisėti ir neteisiški, nes padaryti dėl kito asmens ir kitoje byloje.

Kodėl nė vienas advokatas ar žurnalistas to nepastebėjo?

Kaip tie įrašai pateko pas tyrėją?

Kodėl tyrėja naudojosi savavališkai padarytais įrašais?

Išmoktos pamokos

31 straipsnis sako:
- "Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius."

Pasakom šį straipsnį kitais žodžiai:

Apie savo veikas įtariamasis gali pasakoti tik tiek ir tik tai ką nori pats. Prievartos struktūrų bandymai versti prisipažinti kankinant gąsdinant yra draudžiami.

Jei prievartos struktūrų pareigūnas kalbasi ir klausinėja grubiai - nekalbėkite su juo. Jums tokią teisę garantuoja Konstitucija.

Jei pareigūnas prieš tardymą neinformuoja jūsų, jog jūs turite teisę neliūdyti prieš save - neatsakinėkite į to pareigūno klausimus. Jums už tai nieko nebus.

Kad būtų vaizdžiau papasakosiu kaip ginčiau įtariamuosius Strazdūnaitės byloje:

- Jeigu įtariamieji buvo verčiami duoti parodymus prieš save - teisėjai privalo visus įtariamųjų parodymus išimti iš bylos. Ir nauji teisėjai byla peržiūrės iš naujo remdamiesi tik policijos surinktais įrodymais.

(Vaizdo įrašai kaip mes žinome nesiskaito - daryti be sankcijos)

Prieš save neliūdyti įtariamieji turi KONSTITUCINĘ TEISĘ. Nepatinka Konstitucija - pakeiskit...

Jeigu įtariamieji buvo prastai maitinami laikomi per mažose kamerose jiems buvo šalta ar karšta - tai laikau spaudimu ir vertimu duoti parodymus prieš save. Jie turi teisę atsisakyti prievarta išgautų parodymų... O toliau...

Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms. Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis – teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes.

Ką daryčiau aš? Manau tektų kreiptis pas misterį Linčą...