Vokiečių nacionalsocialistai niekada savęs nevadino „viešpataujančia rase“ Tai melaginga sionistų propaganda

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-07-07 20:39:04, skaitė 379, komentavo 10

Vokiečių nacionalsocialistai niekada savęs nevadino „viešpataujančia rase“  Tai melaginga sionistų propaganda

Vokiečių nacionalsocialistai niekada savęs nevadino „viešpataujančia rase“

Tai melaginga sionistų propaganda

Jie vadino save „Herrenvolk“, kas  viso labo reiškė „Šeimininkai savo pačių namuose“

„Vokiečių rasizmas buvo tyčia iškraipytas. Jis niekada nebuvo rasizmas, nukreiptas prieš kitą rasę. Tai buvo provokiškas rasizmas. Juo buvo siekiama visomis prasmėmis stiprios ir sveikos vokiečių rasės kūrimo. Hitleriui nerūpėjo valdyti milijonus išsigimėlių, jei jis galėjo to išvengti. Šiomis dienomis neretai matoma priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų.

Hitleriui rūpėjo, kad vokiečių šeimos būtų sveikos, jam rūpėjo, kad jose augtų sveiki vaikai ir taip būtų atnaujinta sveika tauta. Vokiškas rasizmas buvo susijęs su kūrybinių savo pačių rasės vertybių bei kultūros atradimu iš naujo. Tai buvo tobulybės paieškos, kilni idėja. Nacionalsocialistų rasizmas nebuvo nukreiptas prieš kitas rases, o vyko savosios rasės labui. Juo buvo siekta apginti ir pagerinti savąją rasę bei norėta, jog visos kitos rasės sektų šiuo pavyzdžiu“ 

Leonas Degrelė

image.jpg

„Adolfas Hitleris yra labai tolimas nuo pikto, kraujo trokštančio monstro, jis buvo išdidus, patriotiškas vokiečių nacionalistas, kuris siekė išalsivinti savo tautą nuo tarptautinės žydijos gniaužtų ir jos ekonominio dominavimo, žiniasklaidos monopolio bei destruktyvios socialinės kontrolės programos. Standartinė II pasaulinio karo istorija yra visiškai melaginga, ypač žydų holokausto mitas ir iracionalus Adolfo Hitlerio demonizavimas. II pasaulinio karo metu žydų kontroliuojami sąjungininkai (pirmiausia Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Sovietų Sąjunga) buvo panaudoti sunaikinti nacinalsocialistų Vokietijos grėsmę, kurią ji kėlė tarptautinei žydijos parazitinei lupikiškai bankų sistemai, kuri buvo primesta didžiajai pasaulio daliai ir dabar įsitvirtino amžiams.

Šešių milijonų žydų, nužudytų holokausto metu, oficiali dogma  yra ypatingai kenksminga psichologinė operacija pasaulinei visuomenei, skirta pateisinti Izraelio sukūrimą ir apriboti bet kokią ir visą kritiką, skirtą žydų galiai, nusikaltimams ir išsisukinėjimams.  holokaustai II pasaulinio karo metu buvo  tikri holokaustai, bet jie buvo vykdomi žydų (per jų sąjungininkų vyriausybių kontrolę) prieš nežydus.“

 – Solstice Larson, Belgijos antižydų aktyvistė

vimage.jpgv

Tiesa apie knygų deginimą

Skurdo, benamystės, paplitusios prostitucijos, girtavimo ir visuomenės moralės smukimo situacija, su kuria susidūrė Adolfas Hitleris po žydų marksistų valdomos Veimaro respublikos žlugimo, buvo nepaprasta. Vienas iš veiksmų, kurių ėmėsi fiureris, buvo surinkti kalnus žydų pornografijos ir knygų, ginančių homoseksualumą, pedofiliją, marksizmą, komunizmą, bei visą medžiagą, laikomą moraliai gadinančia (tvirkinančia) gyventojų mases, ir visa tai viešai sudeginti. Į šį veiksmą visoje Vokietijoje buvo žiūrima kaip į tautos moralinės sielos apvalymą.

Žydų kontroliuota tariama „istorija“ slepia faktą, kad milijonus vokiškų knygų po Antrojo pasaulinio karo sudegino sąjungininkai, siekiant nuslėpti bet ką pozityvaus apie reichą nuo vokiečių tautos. Vien sionistų okupuotoje D. Britanijoje per pastaruosius keletą dešimtmečių milijonai bibliotekų knygų buvo sudegintos ar sunaikintos, kadangi jos buvo laikomos „politiškai nekorektiškomis“. Daugelio didžiųjų autorių, tokių, kaip Markas Tvenas ar Enidas Blaitonas, knygos vaikams buvo perrašytos, kad atitiktų kultūrinio marksizmo socialinius principus ir dogmas.

Hitleris už rasės ir kultūros išsaugojimą, prieš žydų vieną pasaulio vyriausybę

„Aš esu visiškai laisvas nuo visos rasinės neapykantos: bet kokiu atveju, nepageidautina, kad viena rasė maišytųsi su kitomis rasėmis. Kryžminimasis niekada nedavė gerų rezultatų. Didžiavimasis savo paties rase, ir tai nereiškia paniekos kitoms rasėms, yra normalus ir sveikas jausmas. Aš niekad nelaikiau kinų ar japonų esančiais žemesniais už mus. Jie priklauso senovinėms civilizacijoms, ir aš laisvai pripažįstu, kad jų istorija yra aukštesnė už mūsų pačių. Jie turi teisę didžiuotis savo praeitimi, kaip ir mes turime teisę didžiuotis civilizacija, kuriai priklausome.“

- Adolfas Hitleris, politinis testamentas, 1945 m. vasario 13 d.

Didžiausias mūsų laikais brukamas melas yra tai, kad „Adolfas Hitleris planavo užkariauti pasaulį ir pavergti visų tautų gyventojus“. Iš tikrųjų tie, kas meta tokius kaltinimus, ir yra tie, kurie planuoja pavergti pasaulį. Vokietijos sutriuškinimas buvo visų pasaulio gyventojų sutriuškinimas, tiesiog kaip ir pranašavo Adolfas Hitleris.

image.jpg

Hitleris už rasės ir kultūros išsaugojimą, prieš žydų vieną pasaulio vyriausybę

„Aš esu visiškai laisvas nuo visos rasinės neapykantos: bet kokiu atveju, nepageidautina, kad viena rasė maišytųsi su kitomis rasėmis. Kryžminimasis niekada nedavė gerų rezultatų. Didžiavimasis savo paties rase, ir tai nereiškia paniekos kitoms rasėms, yra normalus ir sveikas jausmas. Aš niekad nelaikiau kinų ar japonų esančiais žemesniais už mus. Jie priklauso senovinėms civilizacijoms, ir aš laisvai pripažįstu, kad jų istorija yra aukštesnė už mūsų pačių. Jie turi teisę didžiuotis savo praeitimi, kaip ir mes turime teisę didžiuotis civilizacija, kuriai priklausome.“

- Adolfas Hitleris, politinis testamentas, 1945 m. vasario 13 d.