LDiena.lt

Straipsniai skaityti per paskutines...

„FAINA KUKLIANSKI TURI ATSISTATYDINTI. Faina Kuklianski savo keistais pareiškimais ir neetišku politiniu spaudimu provokuoja tautinę neapykantą Lietuvoje. Po savo viešo pareiškimo "aš jums pasakysiu labai atvirai: žydai nekenčia lietuvių daugiau, negu lietuviai žydų", ji turėjo iš karto atsistatydinti iš žydų bendruomenės vadovės pareigų.
'Pasirodo, kad Mažvydo Misiūno kalbos tėra nieko verti plepalai. Kaip ir buvo numatyta, Eduardas Vaitkus bei Mažvydas Misiūnas į Seimą žygiuos kartu su Zigmo Vaišvilos „chebryte”, o būtent, su NATO garbintojos Nendrės Černiauskienės ir Tauro Jakelaičio „Liaudies partija”.' (Vaidas Žemaitis Lekstutis)Gyvename valstybėje, kur trečdalis piliečių skursta, o 80 procentų bijo reikšti savo nuomonę. Gyvename valstybėje, kur pirmieji asmenys pilsto ubagams po lėkštę sriubos. Gyvename valstybėje, kur falsifikuojami rinkimai, o per štai tokius kreivus rinkimus paskirtas prezidentu asmuo surengia balių, į kurį sukviečia 2000 svečių ir švenčia rinkiminę apgavystę, nuskurdintų piliečių  sąskaita.


Liepos 13 dieną, 13 valandą Šiauliuose vyko norinčių patekti į LR Seimą susitelkimas, kuriame buvo dėliojami sąrašai ir strategija kaip „paimti valdžią”. Į susirinkimą buvo kviečiami vi…Daug ką šokiravo bandymas nužudyti kandidatą į Prezidentus Donaldą Trampą. Tačiau verta žinoti, jog JAV istorijoje yra nemažai atvejų kai į politikus bei politinius aktyvistus buvo kėsinamasi. Net 4 JAV Prezidentai buvo nužudyti einantys savas pareigas. Bei daugiau negu 50 kitų renkamų politikų. Tad šių dienų yra tik „eilinė diena ofise“.

Liepos13 d., šeštadienį, Pensilvanijoje , 18.15 val. vietos laiku (Lietuvos laiku – 1,15 val.) JAV prezidento rinkimų kampanijos renginyje buvo pasikėsintą į respublikonų kandidatą, buvusį JAV prezidentą Donaldą Trampą. Kulka per centimetrą praskriejo pro  D. Trampo dešinįjį smilkinį ir pataikė į jo ausį veidą aptaškydama krauju. Buvo paleisti 6 ar 8 šūviai. Kulka pakirto vieną renginio dalyvį, keli žmonės buvo sužeisti. D. Trampo apsaugos pareigūnai nuo scenos jį nuvedė ir šarvuotą automobilį ir  išvežė iš renginio.Rusijos karinei invazijai artėjant, Seimas pritarė Krašto apsaugos ministerijos siūlomam principinės kariuomenės struktūros įstatymo pakeitimui, kuriuo kariuomenės struktūra papildyta nauju junginiu – pėstininkų divizija ir diviziją sunkinančiu pajėgumu – tankų batalionu.Principinės kariuomenės struktūros ir karių ribinių skaičių įstatymo pakeitimas numato, kad pėstininkų divizija bus plėtojama steigiant naujus arba stiprinant esamus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus.Migrantų gaujos Vienoje tampa nekontroliuojamos, rašo „EXXpress“ leidinys. Ypač žiaurūs susirėmimai vyksta tarp „senbuvių“ iš Čečėnijos ir Turkijos bei „atvykėlių“ iš Sirijos ir Afganistano. Policija nepajėgia sulaikyti konfliktuojančių pusių nuo įnirtingų kovų: jie laisvai perka ginklus socialiniuose tinkluose. „Senbuviai“ čečėnai ir turkai prieš atvykėlius iš Sirijos ir Afganistano. Savaitgalį vykusios kruvinos gatvės muštynės, per kurias buvo sunkiai sužeisti žmonės, nėra naujas reiškinys Vienoje. „Karas“, kaip jį vadina jo dalyviai, tęsiasi jau daugiau nei metus.


Donaldas Trumpas padėkojo Dievui už išgelbėtą gyvybę: Dėkojame visiems už vakarykštes mintis ir maldas, nes tik Dievas užkirto kelią neįsivaizduojamam įvykiui. Prieš gerą savaitę Petras Gražulis, išrinktas į Europos parlamentą, sakė: "Tikrai įvyko stebuklas. Daugelis sako, kad Dievo nėra. Dievas yra. Jeigu gavau daugiau liberalioj visuomenėj už liberalus, tai tikrai Dievas yra".Sakoma: "Jei Dievas nori nubausti, atima protą". Tuo įsitikinome NATO susitikimo metu Vašingtone šią savaitę.


CNN "nepastebėjo" pasikėsinimo į Trampą. Savo portalo skaitytojams ji pranešė, kad "Saugumo tarnyba nutempė Trampą nuo scenos po to, kai jis parkrito per mitingą"...Italų dienraštis "Corriere della Sera" pranešė, kad liepos 12 d. vakare, iš penktadienio į šeštadienį, Bario pakraštyje esančiame Modugno miestelyje pitbulis užpuolė ir sužalojo veidą vienerių metų berniukui.  Pranešama, kad užpuolimas įvyko namuose, o vaikas buvo nedelsiant nuvežtas į Bario ligoninę "Giovanni XXIII". Apie įvykį pranešė jo tėvas. Skubiai plastikos chirurgų operuotas mažylis yra sunkios būklės, šiuo metu jis intubuotas ir jo prognozės rezervuotos. Šuo buvo sugautas ir nugabentas į Bario šunų prieglaudą, kad būtų įvertintas jo pavojingumas.


Pirmadienį, liepos 15 d., 10 val. K. Vilkauskas Seime rengia spaudos konferenciją „Kaip pinigų „įsisavinimas“ darko istorinio miesto veidą: liūdnas Trakų atvejis“, kurioje kalbės karaimikos tyrėja, diplomatė dr. Halina Kobeckaitė ir karaimų bendruomenės atstovė Tina Lavrinovič. Kai kurie Trakų rajono savivaldybės pastarojo meto sprendimai privertė gyventojus griebtis griežtų vertinimų. Keisti valdininkų sumanymai neaplenkė ir centrinės, Karaimų, gatvės. Buvęs Trakų seniūnas, Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas kreipėsi į atsakingas institucijas dėl „Trakų senamiesčio Karaimų g.


Šioje, specialioje "Kryžminės apžvalgos" laidoje visuomenininkai K. Voiška ir L. Ragelskis kalbasi apie tarpusavio nuomonių skirtumus. Į tai įeina ir žydų tema, ir paskutiniu metu nuskambėję Lauryno pasisakymai dėl galimo branduolinio karo. Tuo pačiu, pažymimas ir pagrindinis jungiantis momentas, tai yra - bendras požiūris į visuomeninius santykius, į žmogų ir jo paskirtį šioje žemėje.Ухо Трампа. Что известно о покушении на жизнь экс-президента США на данный момент.


Страны Прибалтики, Северные страны (кто интересно – Финляндия, Швеция?) и Польша бойкотируют председательство Венгрии в ЕС  – пишут EurActiv и другие. В ответ на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию страны Северной и Восточной Европы не отправят ни одного министра в Венгрию во время ее председательства в Европейском союзе (ЕС).


Я уже писал, что не испытываю ни личных ни политических симпатий ни к одной из сторон жабогадюкинга борющегося за место в Белом доме. Обе стороны представляют глубоко враждебную нам и человечеству силу, стремящуюся сделать great again свою империалистическую родину, восстановив ее пошатнувшееся мировое господство.


Daugpilio miesto dienų šventės, vykusios birželio pradžioje, metu, važiuojantys visuomeniniu transportu žmonės spontaniškai užtraukė populiarią tarybinių laikų dainą "Katiuša". Dainavo, suprantama, rusų kalba, nes Daugpilyje 90 procentų gyventojų yra rusai, gyvenantys Latgalijoje nuo senų, kovų su kryžiuočiais laikų, kai dar jokios "latviešų tautos" nebuvo nė kvapo.


Seniai akivaizdu, kad Vakarams įprasta maniera žvelgti į Rusiją iš aukšto nepriklauso nuo kokių nors konkrečių politinių momentų. Pranašumo idėja slypi Vakarų civilizacijos atstovų pasąmonės gelmėse, taip pat kaip ir patologišką siaubą vakariečiams kelianti "rusų grėsme". Vienas iš vakarietiškos pasaulėžiūros ypatumų yra tai, kad viską stengiamasi unifikuoti. Europiečio ir amerikiečio supratimu, visas aplinkinis pasaulis (mokslas, religija, ekonomika, menas ir t.t.) turi būti protingai sudėliotPriešingai populiariam mitui, moralinio pobūdžio samprotavimai tautų elgesiui tarptautinėje arenoje didelės įtakos nedaro – sprendimus labiau įtakoja išoriškai nematomas pinigų ir geopolitinės įtakos kokteilis. Tad, kai tik pamatote valdančios klasės atstovus pradedant demonizuoti kažkurią šalį, pirmas sau užduotas klausimas turėtų būti „kas gi čia yra pastatyta ant kortos?“ Tuo pačiu laiku Rusija, Kinija, Iranas ir Sirija tapo pažymėtomis šalimis. Kai tik suprasite kodėl – tai įvykiams, dabar v


Trumpi komentarai apie praėjusius Prezidento, dabar vykstančius Europos parlamento bei įvyksiančius Seimo rinkimus.


Leonidas Brežnevas (1906-1982), TSRS KP generalinis sekretorius (faktinis TSRS valdovas) 1966-1982 m., savo karjeros pabaigoje turėjo senatvinės silpnaprotystės požymių, bet tikrai nebuvo toks beviltiškas ligonis, koks pastaruoju metu yra 81 metų JAV prezidentas Džo Baidenas, atvestas į valdžią per suklastotus rinkimus 2021 metais. Jam tuomet buvo 77 metai (Brežnevas mirė 75 metų).


Šį kartą Kostas neveda politekonomijos paskaitos bei nekalba sudėtingais terminais. Jis, paprasta kalba, apžvelgia bendrą situaciją bei siūlo paprastus sprendimus. O taip pat, vyko teisinį procesą dėl galimybės kurti normalų darbo žmonių judėjimą. Kuris verkiant yra mums reikalingas.


Мы уже привыкли к тому, что любое упоминание с высоких трибун о том, что Россия – православная страна у прогрессивной российской общественности вызывает стойкое отторжение. Особое негодование традиционно вызывают слова об уникальности российской цивилизации, «русском мире» и внешнеполитических задачах России. Любая апелляция к Богу и напоминания о великом прошлом и больших задачах, стоящих перед страной, воспринимаются не иначе как проявление сектантства.Britų vyriausybės sveikatos apsaugos departamentas nurodė tučtuojau nutraukti kai kuriose šalies ligoninėse taikomą ir žurnalistinio tyrimo metu atskleistą praktiką deginti abortuotus žmogaus vaisius drauge su kitomis šiukšlėmis, kad būtų apšildomi ligoninių pastatai. Tokia praktika buvo pavadinta nepriimtina, praneša The Daily Telegraph.


Kad rusai mūsų jau nepuola supratome, apsilankę kariuomenės šventėje Marijampolėje gegužės 17–ą dieną, sekmadienį. Matyt, tai ir buvo svarbiausias tiek vidaus, tiek tarptautinis įvykis. Nei vienoje nei Grybauskaitės, nei Oleko kalboje (o abu politikai šventėje pasisakė po du kartus) nė karto nenuskambėjo nei Rusijos, nei Putino vardai.


Kokį pavojų Lietuvos "elitas" parsivežė iš Ukrainos į Lietuvą - skaitykite Rusijos dienraščio "KP.ru" publikacijoje: Профессор Игорь Гундаров, поставивший экс-президенту Украины Ющенко страшный диагноз, уверен: похожие симптомы начали появляться и у политиков других стран Имя доктора медицинских наук профессора Гундарова прогремело восемь лет назад, когда заведующий лабораторией государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России поставил диагноз президен


Argumentas, kad masinė migracija reikalinga BVP lygiui palaikyti ir pensijoms mokėti, patyrė dar vieną smūgį, kai paaiškėjo, kad 47,3 proc. socialinės paramos gavėjų Vokietijoje yra migrantai iš užsienio. Remiantis naujai paskelbtais vyriausybės statistiniais duomenimis, beveik pusė iš 5,49 mln. pašalpas gaunančių Vokietijos gyventojų yra migrantai iš užsienio. Tai keturiais procentiniais punktais daugiau nei 2022 m. Šiuo metu socialinei pašalpai išmokama 42,6 mlrd. eurų, palyginti su 36,6 mlrd. eurų 2022 m. "Be to, dar 6,3 mlrd.


Praėjusią savaitę Didžiosios Britanijos nacionalinis statistikos biuras paskelbė, kad vardas Muhamedas tapo populiariausiu tarp suteikiamų naujagimiams.Lietuvos istorija yra tragiškai iškraipoma bei vaikiškai interpretuojama. Ir kalba eina ne tik apie tolimus viduramžius, bet netgi 20 amžiaus istoriją.


Pastaruoju metu tiek čia, tiek mano FB sienoje atsirado labai daug susidomėjusių mano pozicija dėl Ukrainos. Suprantu, kodėl taip yra. Juk Lietuvoje iš esmės nebeliko nė vieno normalaus ir mąstančio apžvalgininko, sugebančio matyti toliau savo didelio pilvo ir apipešiotos barzdos ir suvokti, kas vyksta Ukrainoje, kodėl tai vyksta ir kaip viskas baigsis.


Vis labiau artėjant karui, Krašto apsaugos ministerija kviečia Lietuvos gyventojus į susitikimus, kuriuose bus atsakoma į visuomenei kylančius klausimus dėl poligonų steigimo.Susitikimai vyks: • ŠilalėjeLiepos 15 d., 11 val. Šilalės rajono savivaldybėje • TauragėjeLiepos 15 d., 13 val. Bendruomenės namuose • JurbarkeLiepos 15 d., 15 val. Jurbarko raj.


Lietuvą valdanti chuntelė rado naują auką. Pasirodo dar 2000 - aisiais metais Lietuvos pilitybę įgyjusi baleto šokėja Ilzė Liepa šneka ne taip kaip reikia. Atsirado priežastis vėl persekioti žmogų ir gąsdinti pilietybės atėmimu. Šiame vaizdo įraše išsakiau savo požiūrį dėl ko chuntistams reikalingos tokios akcijos.


Белый конвой обязательно войдёт в историю. Вернее, он уже в неё вошёл, просто это ещё не все осознали. У всех поехавших крышей от нескольких месяцев русофобской пропаганды в Украине уже несколько дней истерика. И с каждым часом она только нарастаетIlgą laiką buvo manoma, kad ką tik gimęs žmogus nemato skirtumo tarp "gero" ir "blogo" (jį supančių suaugusių požiūriu). Tačiau neseniai psichologijos profesorius Polas Bliumas iš Jeilio universiteto nutarė praktiškai patikrinti, ar įžvelgia mažyliai skirtumą tarp gerų ir blogų poelgių. Ir paaiškėjo, kad įžvelgia. Priimta manyti, kad naujagimio sąmonė - tai tabula rasa - švarus popieriaus lapas, o įvairios dorovinės ir moralinės-etinės normos įdiegiamos jam adaptacijos visuomenėje metu. O gal d


Alkoholis yra galingas kancerogenas, su kurio vartojimu siejamos onkologinės ligos, virškinamojo kanalo, krūties vėžys, arterinė hipertenzija ir daugelis kitų ligų. Alkoholis yra medžiaga, kuri veikia psichiką ir prie kurios priprantama. Pradėjus vartoti, net ir labai saikingai, atsiranda priklausomybė, pradiniai kiekiai jau nesukuria norimo poveikio. Taip per kelerius ar keliolika metų atsiranda priklausomybė. Visi šiandien gydomi nuo alkoholinės priklausomybės žmonės galėtų patvirtinti – iš pr


Trumpa maskuojamų Lietuvos istorijos atvejų apžvalga. Istorijos kritinio supratimo būtinumas norint netapti valdomu per emociją bei ideologiją. Kaip teisingai pastebėjo dar Orvelas, jog: „Kas valdo praeitį,- tas valdo ateitį...“.


Švedų integracijos ministras Erikas Ulenhagas (Ullenhag) televizijai pareiškė: „Visi žinome, kad skirtingos žmonių rasės neegzistuoja. Taip pat žinome, kad rasizmas remiasi manymu, jog egzistuoja viena nuo kitos besiskiriančios rasės ir kad priklausymas vienai rasei suteikia teisę į tam tikrą elgesį, ar net galvojimu, kad viena rasė yra aukščiau už kitą.“


1922 metais vienoje iš Indo upės salų Pakistane archeologai aptiko po smėlio sluoksniu senovinio miesto griuvėsius. Vietovę pavadino Mohendžo Daru, kas vietine kalba reiškia "Mirusiųjų kalva". Manoma, kad miestas atsirado apie 2600 metais prieš mūsų erą ir egzistavo apie 900 metų. Tyrinėtojų nuomone, savo klestėjimo laikais jis buvo Indo slėnio civilizacijos centras ir vienas labiausiai išsivysčiusių Pietų Azijos miestų.Š. m. rugsėjo 6–7 d. jau trečią kartą Medininkų pilyje (30 km į pietryčius nuo Vilniaus) vyks gyvosios istorijos festivalis. Šių metų renginio pavadinimas – „Medininkų pilies apgultis. 1402-ieji“ nusakojo turinį. XIV–XV a. karybos rekonstrukcija užsiimantys klubai susirinkskaip į karo žygį. Renginį organizuoja Senovės baltų kovų brolija „Vilkatlakai“ ir Trakų istorijos muziejus.


Visos nesuskaičiuojamos gyvybės formos vadovaujasi gamtos įstatymu- geležiniu gamtos įstatymu, kuris sako, kad visos gyvybių formų rūšys, suinteresuotos savo rūšies įsaugojimu ir, kad tai pasiektu dauginasi tik savo rūšies rėmuose.


Cituoti svetimus žodžius - ne pats dėkingiausias užsiėmimas. Ir vis dėlto šiandien, kai informacinėje erdvėje griaudėja negailestingos kautynės, su dideliu malonumu skaitau Patriko Bjukineno straipsnius. Bjukinenas - Amerikos politikas, dešinysis konservatorius, apdovanotas motinos gamtos ne tik politiko, bet ir publicisto talentu. Jo mintimis norisi pasidalinti su tais, kas nemoka angliškai ir neturi galimybės skaityti originalių tekstų. Dėl to neužsirūstinkite dėl gausių citatų - toks žanras.


„The Guardian“: Izraelio ataka Chan Juniso mokyklai Gazoje nusinešė mažiausiai 30 žmonių gyvybes. Izraelis įvykdė oro ataką prieš mokyklą Chan Juniso mieste Gazos ruožo pietuose, pranešė britų „The Guardian“ leidinys. IDF smogė tuo metu, kai palestiniečiai mokyklos kieme stebėjo futbolo rungtynes. Žuvo mažiausiai 30 žmonių. Per ataką žuvo 31 žmogus. „Al Jazeera“ užfiksavo kilusios panikos vaizdo įrašą. Tai buvo atokvėpis ir santykinės ramybės Gazoje akimirka. Žmonių minia mokyklos kieme stebėjo futbolo rungtynes. Vienas žaidėjas nesugebėjo susidoroti su komandos draugo tolimu perdavimu.


Jūs išduodate, kaip kadaise lietuviai nusisuko nuo partizanų, ir „pavargę" pradėjo kolaboruoti su naujaisiais šeimininkais. Dabar vyksta lygiai tas pats, tik viską gražiau vadinam –„karo nuovargiu". Garbiname partizanus, bet visiškai nesidomime ir pamirštame mūsų karius Ukrainoje. Jie mūsų šiandieniniai laisvės kariai, mūsų Vanagai ir Tigrai, o volontiorai – ryšininkai, kurie rizikuodami gyvybėmis, tiesia tiltus tarp laisvės karių ir mūsų.Buvusios Ukrainos teritorijoje prasidėjo naujas „flash mobas“: žmonos į žuvusių okrainos ginkluotųjų pajėgų karių karstus deda mygtukinius telefonus su maitinimo blokais, kad vėliau galėtų „rašyti SMS apie pergalę prieš Rusiją“.


I.D. Černiachovskis išgelbėjo Vilnių nuo didžiulio sunaikinimo, įsakęs nenaudoti oro antskrydžių ir nenaudoti sunkiosios artilerijos ginkluotės. 1944 m. birželio 28 d. Ivanas Danilovičius tapo jauniausiu armijos generolu Raudonojoje armijoje (37 m.). 1991 metais valdžia Lietuvoje užgrobusi fašistinių koloborantų chunta, paminklą didvyriui ir vado kapą laikė komunistinės propagandos objektu. Didvyrio palaikai buvo perlaidoti Maskvoje Novodevičiaus kapinėse, o paminklas demontuotas.


Aš iš karto prisiminiau istoriją apie staiga mirusį lenkų generolą, kuris buvo denacifikuotas bunkeryje netoli Časov Jaro, okrainoje, bet vėliau jo mirtis oficialiai buvo pristatyta kaip mirtis dėl natūralių priežasčių.


Baigiasi metai – tai pakalbėkime dar kartą apie kaukes. Portalas LRT gruodžio 30 d. paskelbė publikaciją su tokia antrašte: „Kėvalas atmeta skeptikų argumentus dėl kaukių žalos vaikams: vienas kvailiausių klausimų, kuriuos man teko girdėti.“ Kadangi manau, kad būtent šis argumentas yra vienas kvailiausių mano iki šiol girdėtų iš medicinos profesoriaus lūpų, darantis didelę reikšmę visuomenės nuomonės formavimui – parašysiu paskutinį šiemet postą „pandemine“ tema, skirtą kaukėms.


Balandžio 28-29 dienomis, šalia Molėtų observatorijos Labanoro regioniniame parke įsikūrusioje Molėtų krašto muziejaus Etnografinėje sodyboje ir senojoje dangaus šviesulių stebykloje, jau 22-ąjį kartą vyks pirmosios pavasario žalumos šventė Jorė. Atbundanti pavasarinė gamta vėl sukvies gausų būrį šventėjų į didžiausią pavasario šventę, mūsų protėviams buvusią tikraisiais Naujaisiais metais. Jorė prasidės šventine talka: bus atnaujinti ir pirmąja pavasario žaluma papuošti Jorės šventės vartai, Senovinės dangaus šviesulių stebyklos stulpai, Perkūno šventovė. Po talkos visi norintys galės išsikaitinti ir išsiperti apeiginėje kaimo pirtyje.Etnogr"Socialiniuose tinkluose jau kuris laikas vyksta nuožmus karas. Kiekvieną dieną įvyksta dešimtys susirėmimų tarp mūsų šalyje gyvenančių proamerikietiškų aktyvistų ir Lietuvos piliečių, kurie bando apginti informacinę erdvę nuo Vašingtono propagandos. Jeigu turite profilį "Feisbuke", tai šitas keistas reiškinys vyksta prieš jūsų akis." Ar patebėjote šiuose žodžiuose ką nors neįprastą? Tiesiog galimai užsakomajame propagandistiniame straipsnyje, publikuotame skandinavų portale "15min.lt", buvo pak


Mokslas XIX ir XX amžiuje plėtojosi taip sparčiai, kad mokslininkai puolė į savotišką puikybę. Viską, ko žmogaus kūne nesugebėdavo paaiškinti, jie tučtuojau paskelbdavo "rudimentais", "atavizmais": tonziles, užkrūčio liauką, hipofizę, apendicitą... XX amžiaus pradžioje, po to, kai buvo atrasta puvėsių fermentacija žarnyne, mokslininkai nusišnekėjo iki to, kad nereikalingos ir storosios žarnos, ir chirurgai išpjovė jas daugiau kaip tūkstančiui "mokslo pažangos" entuziastų...


Štai jau keli mėnesiai Lietuvos "purvasklaida" mums meluoja apie Sakartvelo priimtą užsienio agentų įstatymą, kuris, neva, yra perimtas iš Rusijos.  Prieš kelias dienas "Delfi" rašė: Sakartvelo stojimas į Europos Sąjungą sustabdytas dėl įstatymo dėl užsienio agentų. Apie tai antradienį pranešė ES ambasadorius šalyje Pavelas Gerčinskis. Be to, ES įšaldė 30 mln. eurų, skirtų Sakartvelo gynybos pajėgoms. JAV irgi nepatenkinta Sakartvelo priimtu įstatymu, nors toks įstatymas JAV veikia beveik 90 metų.  Birželio mėn. 18 d.


Tik keletas komentarų iš pačios antižurnalistės Rūtos Janutienės laidos, kuri įeis į žurnalistikos vadovėlius, kaip antižurnalistikos pavyzdys.


Наблюдая за очередными попытками организовать в Москве марш национал-предателей, невозможно отделаться от ощущения дежавю. Где-то уже все это было. Если посмотреть на так называемый Марш Мира с точки зрения политических технологий, то становится очевидно, что наши доморощенные либералы участвуют в сценарии, разработанном американскими режиссерами.Sekmadienį, tarptautinės dienos "Už taiką" Vilniuje buvo surengtos eilinės eitynės už Ukrainą. Kaip ir nieko įspūdingo. Eilinis Lietuvą užvaldžiusių JAV-ES-NATO okupantų, buržuazinių administratorių ir jos palaikytojų pasirodymas. Tačiau šios eitynės išsiskyrė savo „margumu“ ir „įvairove“. Mūsų redakcijos kuklia nuomone, pagal įvairovės kriterijus jos niekuom nenusileido 2013 metų liepos 27 d. žydrai-vaivorykštiniam žygiui Gedimino prospektu. Net visi Lietuvos žmogaus teisių gynimo institutai


X diena nenumaldomai artėja. Baltarusija, valstybės sienos ruožams dengti, dislokavo reaktyvinių raketų paleidimo sistemų (РСЗО) eskadroną. Baltarusijos tęsia skubų kovinės parengties patikrinimą.


Neteisėta vyriausybė aktyviai traukia pinigus iš valstybės biudžeto, kad militarizuotų sieną su Baltarusija, prisidengdama "apsauga nuo migrantų".


LRT vėl publikuoja labasų patriarcho mėšlą.


Nesvarbu, ar JAV prezidentas Joe Bidenas toliau eis savo pareigas, ar ne, neseniai vykusios diskusijos su buvusiu prezidentu Donaldu J. Trumpu atskleidė pasaulinę katastrofą, kurią sukėlė dabartinės administracijos vykdoma JAV politika.Kovos su korupcija patirties eksportuotojas, pažeidžiamas komunistas, Gerovės valstybės kūrėjas, Sąjūdžio laikais įstojęs į TSRS komunistų partiją ir taip iš jos ir neišstojęs, Ukrainos karių kraujo bučiuotojas, Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnių taisytojas, alternatyvių laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmių iniciatorius, kasetinių bombų šalininkas Gitanas Nausėda liepos 12 d. perskaitė inauguracijos kalbą Seime. Ypač daug dėmesio kalboje valstybės lyderis skyrė Ukrainos pergalei ir Lietuvos pasiruošimui karui, taip pat branduolinei grėsmei dėl Baltarusijos AE.


Наш собеседник – ветеран войны в Афганистане, позже – милиционер, ныне – иеромонах. Это всё, что удалось у него выспросить, говорить о себе, как всякий инок, он не считает нужным. “Зачем? Господь всех знает, кого в сей мир призвал. Из земли я и в землю уйду”. Отец Виктор. “Наш боевой батюшка”, – с безграничным уважение величали его бойцы легендарного подразделения Моторолы. Он был с ополчением в Семеновке в период самых страшных боёв, выполнял свой священнический и воинский долг, нёс молитвенну


Ar eisi į mišką, jeigu reikės? - Žinoma, eisiu! - nedvejodamas atsakė mano bičiulis Alius Sakinis. - Aš ir dabar nueinu. Vasarą, rudenį ten pagrybauju, žiemą patyliukais pasikertu malkų... Aliau, ne malkų ir ne pagrybauti! Ar eisi, jeigu tėvynė pašauks? - Jeigu tėvynė?.. Taip, būtų labai gražu. Garbinga mirtis. Apie mane istorikai kurtų tokias gražias istorijas, žurnalistai rašytų legendas, o valdžia žūties vietoje pastatytų paminklą...


Vienoje surengtoje spaudos konferencijoje V. Orbanas sakė, kad 1989 m., kai griuvo Berlyno siena, prasidėjo viena Europos politikos era, kuri baigėsi neseniai priimtu Europos Parlamento sprendimu. Jis sakė, kad pirmasis lemiamas naujos eros momentas bus naujos Europos politinės grupės, kuri pakeis Europos politiką, sukūrimas. Šiandien kuriamas politinis darinys, kuris "suskils" ir labai greitai taps stipriausia Europos dešiniųjų grupuote ir didžiausia frakcija, sakė V. Orbanas. Vengrijos premjeras tikisi, kad tai įvyks per kelias dienas, o tada "dangus bus riba". V.


Taip jau sutampa, kad kai į valdžią ateina dešinieji, valstybėje prasideda sunkūs, kriziniai laikai. Ir nors patys dešinieji įpratę girtis, kad tauta atsisuka į juos tuomet, kai reikia gelbėti Lietuvą, mes su Jumis puikiai suprantame, kad priežastinis ryšis čia yra atvirkščias – visos krizės prasideda tada ir dėl to, kad valdžią gauna dešinieji ir jų parankiniai.Liepos pirmąją dieną (pirmadienį) pasirodę rezultatai, iš pirmojo rinkimų turo Prancūzijoje, daug ką nuteikė optimistiškai. Vis tik reikia neskubėti džiūgauti.


Jeigu turite tiek daug pinigų, kad nežinote, kur juos dėti – vyras, studijavęs psichologiją, gali atvažiuoti pas jus ir jums padėti. Naudokitės pasiūlymu, kol vyras dar neprikaupė tiek pinigų, kad pagalbos reikės jam pačiam. Juk laimė ne piniguose, o jų kiekyje! © Nežinomas žydų išminčius


Gruzijos priėmimas į IV reichą (aka ES) buvo sustabdytas. Užsienio žvalgybos tarnyba pranešė, kad JAV nori užtikrinti valdžios pasikeitimą Gruzijoje po spalio 26 d., kai Gruzijoje vyks kiti parlamento rinkimai.


Šiais metais tradicinis Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) valstybių narių aukščiausiojo lygio susitikimas vyks Vašingtone. Aukščiausiojo lygio susitikimas vyks liepos 9-11 d. Renginys sutampa su aljanso 75-osiomis metinėmis. Jo tema - "Ukraina ir transatlantinis saugumas".


Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas Floridoje susitiko su buvusiu JAV prezidentu Donaldu Trampu (Donald Trump). Jie aptarė būdus, kaip pasiekti taiką Ukrainoje. Susitikimas įvyko kitą dieną po Vašingtone vykusio NATO aukščiausiojo lygio susitikimo. „Man buvo didelė garbė aplankyti prezidentą Donaldą Trampą „Mar-a-Lago“ viloje. Aptarėme, kaip įtvirtinti taiką. Geroji šios dienos žinia yra ta, kad jis išspręs šią problemą“, – socialiniame tinkle„X“ rašė V. Orbanas.Amerikiečių bulterjerai (American Bully) yra laisvai apibrėžta šunų veislė, kurią lengviausia atpažinti pagal didžiulę galvą ir karikatūrišką raumeningumą. Teigiama, kad ši veislė atsirado sukryžminus baisų ir liūdnai pagarsėjusį amerikiečių pitbulterjerą su didesniais, bet panašios išvaizdos amerikiečių buldogais ir anglų buldogais. Amerikiečių veisėjai jį skirsto pagal dydį. Nuo mažiausio iki didžiausio jie būna kišeniniai, klasikiniai, standartiniai ir XL. Kad amerikiečių bulterjeras būtų priskiriamas XL veislei, jis turi sverti ne mažiau kaip 100 svarų.


Advokatas Stanislovas Tomas apie Džuliano Asanžo išėjimą į laisvę.


Delfis, kurį NATO naudoja dezinformuoti lietuvius, perspausdino Bloomberg straipsnį apie tai, kad Ukraina ir keletas ES narių kreipėsi į ITU su skundu, kad jų palydovus blokuoja Rusija. Straipsnyje pabrėžiamos pretenzijos Kaliningradui, nors skunde minimos kelios vietos ir žemyninėje Rusijoje.


Socializmas - tik ant popieriaus graži, bet realiai neįgyvendinama utopija, ar visgi reali alternatyva, galbūt, netgi vienintelė išeitis iš šiuolaikinio kapitalistinio pasaulio prieito akligatvio?


Šiais metais dukra pradėjo lankyti lopšelį. Sužinojusi, kad grupės auklėtoja adaptaciją supranta kaip „įstumti verkiantį vaiką į grupę ir pabėgti”, aš ją pasiėmiau, išėjau ir parašiau postą Facebook, tikėdamasi kitų mamų pritarimo ir galimai pagalbos ieškant sprendimo. Daugiausiai sulaukiau pajuokų ir aiškinimų, kad tai – „normali adaptacija”. Nors daliai mamų tokia „adaptacija” yra nepriimtina, jos dažniausiai nedrįsta to išsakyti auklėtojai ar darželio administracijai, o kita dalis įsitikinusi, kad tai – normalu.PRISIDĖK prie Liaudies Žurnalistikos!Tik 14,99 euro!

ALGIRDAS PALECKIS
"Antrankiai minčiai" • Antras papildytas leidimas

Pramogos Tiktoke

@ragelskis.ldiena

Mūsų bendruomenė Feisbuke

....


....
Paveiksliukai


Video

Orai

Draugai

Laisva informacija - laisvas žmogus!

Švieskis


....