Mokytojų streiko ir ŠMM "okupacijos" klausimu: Ar maidaninių tradicijų legitimuotojai iš elito tarpo suvokia galimas pasekmes?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/perma... 2018-12-05 11:03:56, skaitė 204, komentavo 1

Mokytojų streiko ir ŠMM

Ar maidaninių tradicijų legitimuotojai iš elito tarpo suvokia galimas pasekmes? Ir ką darys, kai Šarpo perversmo technologijos bus panaudotos jiems esant valdžioje, o protestuotojai turės plakatus su jų nuotraukomis iš "okupuotos" (Š.M.) Sporto ministerijos?

Spėju, kad šis postas daug kam nepatiks. Ir net žinau kodėl.

Ogi todėl, kad daugelis tautiečių neturi įpratimo gilintis į tai, kas pasakyta ar norėta pasakyti, bet reaguoja į tam tikrus dirgiklius - antraštę, iliustraciją, raktinius žodžius - nepriklausomai nuo to, kokius signalus jie turėtu siųsti anot teksto autoriaus.

Taigi, apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patalpų taikią okupaciją, spaudos bei elito reakciją ir savo asmeninę nuomonę Facebooke išsakiusio pareigūno užsipuolimą.

Pradėsiu nuo ritualinių konstantavimų, kad nebūtų dviprasmybių dėl mano nuomonės tam tikrais klausimais:

a) Mokyklinis švietimas yra civilizuotos visuomenės pagrindas, kurio kokybė didžia dalimi lemia ir tos visuomenės gerbūvį.

b) Mokytojų vaidmuo jame yra centrinis.

c) Sudaryti mokytojams deramas darbo sąlygas ir orią socialinę padėtį yra valstybės pareiga.

d) Streikas yra visiškai teisėtas kovos už dirbančio žmogaus teises bei siekius pagerinti savo padėtį būdas. Mokytojams tai irgi galioja pilna apimtimi.

e) Valstybės institucijų ir centrinių valdymo organų patalpų užėmimas yra efektyviausia priemonė delegitimuoti ir nuversti toje patalpoje įsikūrusį valdžios organą bei pirmas žingsnis link valdžios perėmimo (tai dar tūlo Šarpo vadovėlyje aprašytas taikaus valdžios perėmimo proceso taktinis elementas, daug kartų išbandytas įvairiose šalyse ir paskutinį kartą įrodęs savo veiksmingumą Maidano metu Kijeve).

f) Punktą E suvokianti valdžia privalo a priori užtikrinti, kad nebūtu sudaromos sąlygos valstybės institucijų ir centrinių valdymo organų patalpų užėmimui, o jeigu taip nutiko - kuo sparčiau ir kuo mažesniu represinių struktūrų bei smurto panaudojimu šį veiksmą nutraukti. Kitaip jos laukia to veiksmo multiplikavimas ir neišvengiamas žlugimas. Pas minėtą Šarpą neblogai aprašyta, kaip ir kodėl tai nutinka.

g) Demokratinės valstybės, kurioje užtikrinama valdžios kaita visuotinų rinkimų ir kitų teisinių procedūrų keliu, save ir savo valstybę gerbiančios elito grupuotės tarpusavio vidaus kovose dėl valdžios netaiko ir nepalaiko griaunamųjų revoliucinių technologijų - tame tarpe minėto valstybės institucijų ir centrinių valdymo organų patalpų užėmimo - nes tai yra dvipusis ginklas, ant kurio netrukus galima ir patiems pasimauti.

Tuo užsiimantys elito atstovai griauna savo valstybės pamatus, pjauna šaką, ant kurios sėdi ir spjaudo į šulinį, iš kurio patiems teks dar atsigerti.

h) Valstybės pareigūnas ar tarnautojas, korektiškai išsakęs savo asmeninę nuomonę socialiniuose tinkluose dėl visuomeninio gyvenimo įvykių, su kuriais jis niekaip nėra susijęs, neturėtu tapti kažkokių įtakingų interesų grupių ar spaudos šulų neteisminio persekiojimo objektu ir bandymų išmesti jį iš darbo už jo teisėtą ir korektiškai išreikštą nuomonę per poveikį darbdaviui taikiniu.

Tokie bandymai turėtu būti laikomi persekiojimu už nuomonę ir vertinami atitinkamai - kaip pasikėsinimas į Lietuvos piliečio Konstitucijos garantuojamą teisę.

Jei kas nors pasipiktins žemiau esančiais samprotavimais, tai nurodykite su raide - kuris iš aukščiau minėtų punktų jums nepatiko ir kodėl su juo nesutinkate.

O dabar trumpai drūtai: policijos pareigūnas Vaidas Giršvildas savo FB paskyroje griežtoka forma išsakė nuomonę, iš esmės sutampančia su E-F punktais. Ir susilaukė reakcijos, aprašytos punkte H. Spauda puolė skųsti žmogų jo darbdaviui ir vos ne atviru tekstu reikalauti jo atleidimo!

Ir dar prie to pasmerkimo prisijungė gausus mokytojų streiko palaikytojų būrys. Už ką, leiskite paklausti?

Pareigūnas tik išsakė tai, ką mato ir vertina iš tvarkos ir valstybės stabilumo palaikymo pozicijos - kad buvo nemokšiškai ir nevykusiai sureaguota į vadovėlinę situaciją, sudarant sąlygas valstybės institucijos patalpų užėmimui.

Ko save gerbiančioje valstybėje negalima leisti - nei mokytojams, nei gydytojams, nei policininkams, nei vaikų teisių apsaugos darbuotojams - tai žino visi, kas vartė Šarpo revoliucijų vadovėlį.

Pasikartosiu dar kartą, nes galiu lažintis, kad dalis skaitančių jau pamiršo - tokia nuostata visiškai nepriklauso nuo to, ką galvojame apie mokytojų streiką ir kiek karštai palaikome jų reikalavimus.

Streikuoti yra teisėta, o štai užiminėti valdžios institucijų pastatus - jau nebe, nors tai ir labai efektyvi spaudimo priemonė. Tikra "taikaus persversmo" sunkioji artilerija, itin mėgstama Soroso finansuojamų organizacijų bei judėjimų - visų tų "Occupy Wall street" ir pan. Nenuostabu, kad profsąjungiečiams kilo pagunda ja pasinaudoti.

Tačiau yra veiksmai, kurių valdžia negali leisti - jeigu nori išlikti valdžia.

Todėl nežinau, kaip pavaduojantis atstatydintą J.Petrauskienę ministras atlaisvins patalpas nuo mokytojų-"okupantų", bet jam teks tai padaryti. Kitų variantų nėra.

Ir vargu ar tai bus atlikta visų tos profsąjungos reikalavimų patenkinimo būdu. Spėju, kad bus kitaip.

Dėl paprastos priežasties - valdžiai negalima spręsti patalpų atlaisvinimo klausimo "okupantų" reikalavimų - kokie teisingi ir racionalūs jie bebūtu - patenkinimo būdu, nes tai automatiškai diegia tam tikrą sėkmingo dialogo su valdžia iš jėgos pozicijų modelį, kuris būtinai bus kartojamas vėl, vėl ir vėl, kol jau kita valdžia ryžtingai nutrauks susiformavusią tradiciją.

Antišarpinė taisyklė paprasta - valstybės institucijų ir centrinių valdymo organų patalpų atlaisvinimas negali būti derybų su "okupantais" objektas ir mainų į reikalavimų išpildymą sąlyga. Derybos dėl reikalavimų išpildymo visa ar daline apimtimi privalo būti atskirtos nuo nelegalios "okupacijos" nutraukimo klausimo, kuris nėra diskusijų objektas.

O ateityje valdžia turėtu pasimokyti iš šio vadovėlinio atvejo ir veikti profilaktiškai.

Pradžioje tiesiog nustatyti griežtesnį patekimo į valdymo institucijų patalpas režimą bei kategoriškai nerengti jose susitikimų su didelėmis streikuojančių ar protestuojančių interesų grupių komandomis, apsiribojant 2-3 įgaliotų delegatų įsileidimu deryboms ar susitikimams su vadovais bei jų atstovais.

Esant poreikiui ar primygtiniam reikalavimui susitikti su didelėmis streikuojančių ar protestuojančių grupėmis ministras/įstaigos vadovas visada gali tai padaryti neutraliose patalpose - gretimame konferencijų centre, kavinėje, klube, mokymo įstaigoje ar pan. Paaiškinimą tam visada galima rasti.

Tokias patalpas okupuok-neokupavęs - efekto nebus. Paprasta, bet veiksminga "patalpų okupacijos" užkardymo priemonė. Aišku, galima patį ministrą "užkardyti" ar "areštuoti", bet tai jau akivaizdus kriminalas, kurio net aršiausia opozicija negalės palaikyti.

Ir štai čia dar norėtusi pakalbėti apie punktą G.

Stebint tą šiandienos Seimo opozicionierių, kandidatų į Prezidentus, o rytoj - pozicionierių ir valstybės vadovų - srautą į streikininkų okupuotą ŠMSM Kolegijų salę, kurioje vyksta nakvynėjimas, vaišės, koncertai bei šokiai, nenorom kirba mintis apie mūsų elito nebrandumą ir nesuvokimą - kokius griaunamuosius ginklus galima naudoti tarpusavio kovose dėl trumpalaikio tikslo - valdžios perėmimo, o kokių geriau vengti dėl jų destruktyvumo pačiam valstybės mechanizmui.

Palaikyti mokytojų streiką ir jo reikalavimus bei naudotis juo tam, kad įkastum valdantiesiems yra viena. O štai legitimuoti valstybės valdymo institucijos patalpų okupaciją ir jos funkcionalumo trikdymą, kaip kovos už interesų grupės būdą - visai kitas reikalas.

Tam suvokti pakanka įsivaizduoti - o kas nutiks, jeigu streikuojančių mokytojų-okupantų pavyzdžio įkvėpti analogiškai pradės elgtis ir kitos organizuotos interesų grupės?

Na, tarkime, jeigu tėvai, kuriems nusibodo vaikų teisių apsaugos siautėjimas, atvykę į susitikimą su ministru Kukuraičiu staiga užims Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, apsigyvens joje savaitei kitai, rengs spaudos konferencijas, šalininkų mitingus, keps šašlykus, organizuos naktinius šokius ir choro repeticijas? Ar spauda ir Seimo nariai taip pat puls reikšti jiems palaikymą? Abejonės kirba kažkaip.

Nors su Kukuraičiu nelabai tinkamas pavyzdys - jo ministerijos užėmimui išties daug kas iš politikų pritartu, todėl paimkime rūstesnį analogą - įsivaizduokime, jog minėti tėvai - koks šimtas - po konferencijos Seime nutars, kad užims pagrindinę posėdžių salę ir neišeis iš jos tol, kol nesulauks Šakalienės, Majausko ir Landsbergio jauniausiojo apkaltos už skandalingą Vaikų teisių apsaugos įstatymą, sukėlusį tiek skausmo ir kančių Lietuvos vaikams ir jų tėvams.

Kaip tada elgsis tie politikai, kurie grojant streikininkų dūdmaišiams trypia klumpakojį Sporto ministerijos Kolegijų salėje ir vežioja mokytojams-okupantams picas ir koką kolą? Užsakysite tų gėrybių ir Seimo salės okupantams? Šoksite su jais linijinius šokius apsikabinę už kaklų?

Ar griežtai sakysite, kad tai nelegalu ir civilizuotoje valstybėje nepriimtina tokiais būdais reikalauti net ir teisėtų bei kilnių tikslų?

Pasigendu politikų nuoseklumo ir elitarijų toliaregiškumo. Nepjaukit šakos, nespjaudykit į šulinį ir nelegitimuokite valstybės valdymo mechanizmus griaunančių revoliucinių-maidaninių tradicijų.

Susilaikykite nuo pagundos - vardan tos! Nes lazda turi du galus - ir tas antras galas patiems skaudžiai vožtels per pakaušius, jau sėdint valdžioje.

Pabaigai - apibendrinanti maksima: "Net bloga demokratinė tvarka žmonėms gyventi yra žymiai patogesnė aplinka nei geras revoliucinis bardakas. Mažinkime bardaką - gerinkime tvarką" (C)

----
P.S. Mokytojams linkiu gerų algų, vaikams - gerų mokytojų, o mums visiems - geros valdžios ir toliaregiško elito. Duok Die, kaip sakoma.

Nuoroda į spaudos užsipuolimą pareigūno atžvilgiu:
https://www.lrytas.lt/…/aukstas-pareigas-uzimantis-pareig…/…