Nacių kolaboranto ir žydus myriop siuntusio Jono Noreikos (Generolo Vėtros) atminimo lenta vėl kabo Vilniaus centre

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/naciu-... 2019-04-19 09:24:41, skaitė 110, komentavo 4

Nacių kolaboranto ir žydus myriop siuntusio Jono Noreikos (Generolo Vėtros) atminimo lenta vėl kabo Vilniaus centre

Žydų žudynių Lietuvoje vietos

Didžiojo Tėvynės karo metu vokiečių ir jų vietinių talkininkų rankomis nužudyti apie 96% Lietuvos žydų, maždaug 190 000 žmonių. Lietuvoje taip pat nužudyta maždaug 9 000 žydų pabėgėlių iš Lenkijos ir 6 000 žydų atvežtų iš Austrijos, Vokietijos ir Prancūzijos.

Istorikai išskiria kelis etapus Lietuvos žydų naikinime:

Nuo 1941 m. birželio iki 1941 m. rugpjūčio. Pogromai ir pradinės plataus mąsto žudynės pirmiausiai buvo nukreiptos prieš sveikus, suaugusius žydus. Žudynes bandyta pateisinti antisemitine propaganda, prilyginančia žydus bolševizmui.

Nuo 1941 m. rugpjūčio pradžios iki 1941 m. gruodžio. Ištisos bendruomenės žudomos. Didžioji dauguma Lietuvos žydų buvo išnaikinti.

Nuo 1942 m. iki 1943 m. Likę žydai, daugiau nei 40 000, atliko priverstinius darbus getuose ir darbo lageriuose taip vadinamu „ramesniuoju laikotarpiu“.

Nuo 1943 m. iki 1944 m.. Getai ir darbo lageriai buvo sunaikinti. Daug žydų buvo nužudyta. Kiti deportuoti į Latviją, Estiją, Lenkiją ir Vokietiją.

Manoma, kad tik 9 000 Lietuvos žydų išliko po karo. Žlugo savita Lietuvos žydų - litvakų kultūra.

nota%20bene%20560%20AP.png

simasius
Masonas, sunaikintos masiulinių gaujos vadeiva, ne-pedofilo Ūso paskandinimo šventės dalyvis, vienaragio princesiaus karalius, Vilniaus meras R. Šimašius

Ant Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos sienos Vilniuje gražinama karininko, su naciais bendradarbiavusio Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lenta, skelbia naujienų agentūra BNS.

Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas pranešė, kad savivaldybės įmonei „Grinda“ duotas nurodymas lentą „šiomis dienomis suklijuoti ir pakabinti“.

„Kadangi vandalas sutrupino lentą, natūralu, kad miestas netoleruoja vandalizmo ir privalo ją atstatyti, priešingu atveju, tai atrodytų vandalizmo toleravimas. Tai yra daroma. Tai yra atstatymas to, kas yra sunaikinta“, - pasakė A. Zubriakovas.

Balandžio 18 d. po pietų darbininkai suklijuotą lentą pakabino į jos buvusią vietą.

bandito garbinimo vieta
Atminimo lenta nacių kolaborantui

Nacių kolaboranto J. Noreikos šalininkų nuomone, siųsdamas Lietuvos piliečius žydus į getus ir tvarkydamas su jų turtu susijusius reikalus, jis juos tiesiog gelbėdavo taip sudarydamas palankesnias sąlygas gyvenimui.

P. S.

Vienas iš dokumentų, gulėdavusių ant J. Noreikos stalo kolaboravimo su naciais metu ir liudijančių apie Lietuvos piliečių masinius žudymus be teismo:

Screen%20Shot%202019-04-18%20at%2016_42_02.png

P. P. S.

Ištraukos iš J. Noreikos (Generolo Vėtros) knygos „Pakelk galvą, lietuvi!!!“:

pakelk%20galva-01.png