Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja išlaisvintoja Vokietija ir jos vadas Adolfas Hitleris

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/tegyvu... 2019-06-25 09:29:32, skaitė 244, komentavo 3

Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja išlaisvintoja Vokietija ir jos vadas Adolfas Hitleris

Lietuvos išlaisvintojas Vokietijos vadas Adolfas Hitleris Klaipėdoje 1939 m., iš karto po to, kai Vokietija išlaisvino Klaipėdos kraštą.

1941 m. norint tapti partizanu, kiekvienas turėjo perskaityti taisykles ir pasirašyti pasižadėjimą.

Teigiama, kad taisyklių tekstą 1941 m. parašė pats Laikinosios Lietuvos vyriausybės Ministras Pirmininkas Kazys Škirpa.

Partizanams organizuoti taisyklių 10 punktas skamba taip:

„Įstojant į partizanus kiekvienas pasirašo pasižadėjimą: „Aš Jonas Kondrotas stoju į partizanų eiles. Pasižadu nesigailėdamas nei jėgų nei pavojaus gyvybei kovoti su besislapstančiais bolševikų kariais, bolševikų rėžimo veikėjais, komunistais, komjaunuoliais, pionieriais ir visais plėšikaujančiais bei kenkančiais viešąjai tvarkai žmonėmis, nesivadovauti asmenišku kerštu ir šventai pildyti visas man pavestas vadų ir viršininkų pareigas. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuoja išlaisvintoja Vokietija ir jos vadas Adolfas Hitleris.“

Taip atrodo šis dokumentas:

ekspertai.eu_komentaras3-07.png

Jei 1941 m. Lietuvos partizanai ir jų visi vadai šlovina okupantą vadindami jį išlaisvintoju, kuris 1939 m. nuo Lietuvos atplėšė Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą, komentarų čia tikrai nereikia.

Screenshot%202019-06-23%20at%2018_35_02.png