Draudžiama versti duoti parodymus prieš save - ką tai reiškia?

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-06-27 22:28:08, skaitė 308, komentavo 2

Draudžiama versti duoti parodymus prieš save - ką tai reiškia?

Draudžiama versti duoti parodymus prieš save - ką tai reiškia?

LIETUVOS KONSTITUCIJA 31 straipsnis
(...)
Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius.
(...)

Pagal  2015 metų duomenis, įkalintų asmenų skaičius, tenkantis 100.000 šalies gyventojų, Lietuvoje yra didžiausias ES. Bendroje Europos erdvėje mūsų šalis nusileido tik Rusijai. 2016 metais Lietuvoje kalėjo 6.815 asmenų.

Kodėl? Gal, kad piliečiai nežino Konstitucijos 31 straipsnio? Liūdyti prieš save ir duoti parodymus ir įrodymus apie save ir prieš save galima tik laisvanoriškai. Jei jus bando versti prisipažinti gąsdindami grąsindami kankindami - atsisakykite kalbėtis su tokiu pareigūnu. Jei policininkas, įgaliotinis, tardytojas, tyrėjas, prokuroras, teisėjas pasako bent nors vieną žodį grąsinančiu tonu - atsisakykite suo juo kalbėtis. Tai jums leidžia Konstitucija. Prievartos struktūrų pareigūnai gali tik PAPRAŠYTI ką nors papasakoti apie savo veikas. Srokai labai dideli. Srokai už viską...

Policininkas įspėdamas kas bus už melagingų parodymų davimą privalo jus informuoti, kad viskas ką psakysite bus panaudota prieš jus. O į klausimus galite atsakinėti tik jei to norite. Galite atsakinėti TIK LAISVA VALIA.

Pvz., policistinės valstybės prievartos struktūrų pareigūnas klausia iš kur pas jus kišenėje tas mažas folijos kamuoliukas su žoline medžiaga viduje. Jūs galite (jei labai labai norite!!!) papasakoti kur nupirkote. Tada teisėjas visiškai pagrįstai įsūdys jums kokius septynis metus už apyvartą narkotikais...

Arba jūs galite pameluoti - tada teisėjas jus nuteis už melagingų parodymų davimą kaip kokį Žvagulį.

Arba? Arba jūs galite neduoti parodymų prieš save. Nenorite... O prievartos struktūrų pareigūnams DRAUDŽIAMA VERSTI DUOTI PARODYMUS - nu jūs supratote... Tegul pareigūnai išsiaiškina kada kur ir kokiomis aplinkybėmis tas lankstinukas atsidūrė jūsų kišenėje. Jūs neprivalote nieko jiems įrodinėti. Ypač jei ant lankstinuko nėra jūsų pirštų antspaudų ar DNK... Įrodymus rinkti yra policijos reikalas.

O kaip apie kitų asmenų padarytas veikas? Ar reikia pasakoti? Nežinau nežinau.

LR BK 238 str. numato baudžiamąją atsakomybę už nepranešimą apie labai sunkų nusikaltimą: tas, kas be svarbios priežasties nepranešė teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jam žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Jei jūs pradėsite pasakoti, jog matėte daromą nusikaltimą - jus nuteis už nepranešimą apie padarytą nusikaltimą. Tai yra jūs liūdysite prieš save apie tai jog nepranešėte. Ar jums to reikia? Spręskite patys.

Neraginu neskatinu ir nekurstau nusikalsti. Bet jei jau papuolėte - žinokite Konstituciją ir naudokitės savo teisėmis. Už naudojimasi konstitucinėmis teisėmis jūsų nebaus. Kam nepatinka Konstitucija ir 31 straipsnis - keiskite Konstituciją...

„Asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką – tai reiškia, kad kaltininko kaltė baudžiamojoje teisėje nėra preziumuojama, o turi būti nustatoma dėl kiekvienos nusikalstamos veikos, – pabrėžė LAT teisėjų kolegija. – Vadovaujantis nekaltumo prezumpcijos principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms.

Kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo ir įrodymų naštos jam perkelti negalima, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis – teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką bei kitas svarbias bylos aplinkybes.“