88 Deivido Leino tiesos

Autorius: šturmuotojas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-09-23 02:54:00, skaitė 274, komentavo 13

88 Deivido Leino tiesos

Didvyrių atminimui
88 Deivido Leino tiesos

Deividas Leinas (David Lane) - ultradešiniųjų ekstremistas ir votanizmo propaguotojas, be abejonės, yra šiandien pats žinomiausias baltasis politinis kalinys. Jis gimė 1938 metais keturių vaikų šeimoje - turi du brolius ir vieną seserį. Leinas buvo tokių ultradešiniųjų organizacijų kaip „Christian identity", KKK, „Aryan Nations" nariu. 1984 m. birželio 18 dieną Leinas buvo nuteistas 190 metų kalėti.

Buvo nuteistas kaltinant jį JAV antibaltųjų radijo programos vedėjo Alano Bergo "žmogaus teisių pažeidimu". Kartu su „ekstremistinės" organizacijos „The Order" nariais buvo kaltinamas šarvuotų banko automobilių apiplėšimu, dviejų žmonių nužudymu, bombų sprogdinimu, militaristinių apmokymo stovyklų įrengimu ir bandymu nuversti Amerikos vyriausybę.

Bausmę atlieka griežto režimo kalėjime Florencijoje, Kolorado valstijoje. Yra laikomas su pačiais žiauriausiais Amerikos kriminaliniais nusikaltėliais, nes pats yra tokiu įvardijamas. Jis yra daugiausiai žinomas kaip 14 žodžių frazės „Mes privalome užtikrinti mūsų žmonių egzistenciją ir baltųjų vaikų ateitį" (angl. „We must secure the existense of our people and future for white children") autorius. Ši frazė tapo daugelio ultradešiniųjų šūkiu. Kaip rašė jis pats, tai yra pagrindinė užduotis baltajam žmogui šiandieną.

Deividas Leinas jau nemažai laiko praleido federaliniuose kalėjimuose, bet jis ir toliau tęsia kovą už 14 žodžių pergalę ir rašo nemažai straipsnių šiandienos politikos ir religijos temomis. Jo tikrasis ir nenuginčijamas pašaukimas - sustabdyti baltosios rasės genocidą, yra pastebimas visuose jo darbuose. Artimiausia galimybė pagal JAV įstatymus jam išeiti į laisvę yra tik 2035 metais.

Kaip ir reikėjo tikėtis, jis mirė kalėjime.

88 Deivido Leino tiesos:
1. Bet kuri religija ar mokymas, neigiantys gamtos dėsnius yra melas.
2. Žmogus tiki į Dievą arba Dievus. Gamtos dėsniai ir yra aukštesnės jėgos tikslas, kurio paneigti negalima.
3. Dievas ir religija - tarp jų yra aiški riba, ir religija dažnai prieštarauja Dievui. Gamta ir jos dėsniai yra sukurti aukštesnės jėgos. Religija sukurta mirtingų žmonių, kuriems būdinga klysti. Todėl religija vienu atveju naudinga tautai, o kitu gali daryti jai žalą.
4. Tik tas besimeldžiantis yra nuoširdus, kuris maldoje susilieja su gamta garbindamas amžiną bekraščio makrokosmoso tvarką. Suprask, iš vienos pusės tu tik menka gamtos dalelytė, bet iš kitos pusės - tavyje yra aukščiausia vertybė, visuotinio likimo grandinės dalies vertybė, dalies, be kurios ta grandinė nutrūktų. Taip susijungia išdidumas ir pagarba. Taip mes pasieksim harmoniją su gamta ir tuo pačiu įgysim daugiau jėgų, meilės ir pasitikėjimo.
5. Valstybinės sistemos padlaižiauja religijoms, kurios išpažįsta pomirtinį dangų ir pragarą. Taip žmonės mokomi paklusti šio gyvenimo plėšrūnams.
6. Per visą istoriją žmonės yra mokomi save apgaudinėti, tai buvo naudinga tiems, kas juos valdė ir gaudavo iš to pelną.
7. Religija simbolizuoja eiliškumą ir vientisumą, būdingą tautai ir jos kultūrai. Multirasinė religija griauna rasės ir tautos unikalumo ir savigarbos jausmą, be kurio ji pasmerkta išnykti.
8. Tai, ką žmonės vadina antgamtišku ir nepasiekiamu, yra tai, ko jie negali ar nenori pasiekti.
9. Valstybės biurokratinio aparato didėjimas ir to rezultatas - varžoma laisvė - yra niekas kitas, o tik požymis, rodantis, kad silpsta tautos dvasia.
10. Jeigu tautos dvasia silpsta, valdžia tą tuštumą užpildo padidėdama.
11. Tiesa nereikalauja įmantrių išvedžiojimų. Labiau reikėtų vengti daugiažodžių doktrinų.
12. Tiesa nebijo tyrimo.
13. Nepagrįsta tiesa yra tolygu kritimui į duobę.
14. Atsižvelgiant į gamtos dėsnius, nėra nieko teisingesnio, kaip kova už savo rasės išlikimą.
15. Nėra didesnės motyvuojančios jėgos už jėgą, kuri yra teisinga.
16. Sugebėjimas pažinti tikrąsias vertybes - stiprios tautos požymis. Žlungančioje tautoje kaip taisyklė dvasinės vertybės paaukojamos vardan materialinių.
17. Į dvasinių vertybių pažinimą įeina ir sugebėjimas matyti skirtumą tarp tikėjimo ir realybės.
18. Gamtos dėsniai niekam nesuteikia jokių „teisių" ir „ privilegijų". Elnias užkluptas alkano liūto neturi jokios teisės likti gyvas, bet jis gali tai išsikovoti dvikovoje su plėšrūnu. Taip ir žmogus neturi jokių teisių gyventi laimingai ir laisvėje. Visa tai reikia išsikovoti ir reikia būti vertam to. Laisvės ir laimės vertas turi būti ne tik jis pats, bet ir jo šeima, giminė. Nes tik tokiu būdu galima teisingai įvertinti laisvės ir laimės kainą.
19. Tauta, netikinti savo unikalumu ir vertybėmis, išnyks nuo žemės paviršiaus.
20. Baltoji rasė tūkstančius metų buvo puldinėjama atėjūnų iš Azijos ir Afrikos. Pvz., Atila ir hunai, V amžiuje įsiveržę į Europą, po 800 metų Čingischano mongolai, VIII amžiuje maurai užkariavo Ispaniją, Portugaliją ir dalį pietinės Prancūzijos.
21. Tauta, kuri įsileidžia į savo bendruomenę svetimšalių ir kitos rasės žmonių, yra laikui bėgant pasmerkta išnykti. Taip gali išnykti visa baltoji rasė. Šiuo metu ji kitų rasių atžvilgiu sparčiai nyksta ir greitu laiku šis procesas gali tapti negrįžtamas.
22. Rasės sugebėjimas išgyventi - pagrindinis jos vertinimo kriterijus.
23. Politinės, religinės ir ekonominės sistemos gali būti sugriautos ir vėl iš naujo atkurtos. Išnykus rasei arba tautai, jos atkurti neįmanoma.
24. Rasė, kaip ir tauta, norinti išgyventi, turi turėti savo istorinę teritoriją.
25. Tauta, neturinti savo unikalios kultūros, laikui bėgant išnyksta.
26. Pačios gamtos mums yra įskiepyta antipatija kitoms rasėms. Ji yra būtina norint išsaugoti kiekvienos rasės individualumą ir egzistavimą.
27. Pati neapykanta kitoms rasėms ar metisams nėra konstruktyvi, bet rasės turi saugoti savo unikalumą ir būti ryškiai besiskiriančios. Kiekvienas ir kiekvienos rasės atstovas turi juoda neapykanta nekęsti tų, kurie daro nusikaltimą prieš savo kraują ir genotipą.
28. Multirasinės visuomenės koncepcija pažeidžia gamtos dėsnius.
29. Lygybės idėja yra melas, prieštaraujantis visiems gamtos reiškiniams.
30. Pati gamta mums diktuoja rasės išsaugojimo instinktus.
31. Žmogaus silpnumas, pasireiškiantis racionalizmu ir egoizmu, neturi užgožti sveikų instinktų.
32. Kraujomaiša visais laikais buvo pagrindinė priežastis mums išnykti.
33. Kraujomaiša - savižudybė. Šiuo metu daugelis baltųjų šeimų neturi galimybės išlaikyti daugiau vaikų, nes visuotinai užkelti mokesčiai tam, kad išmaitinti milijonus nedirbančių „juodulių".
34. Seksualinis instinktas yra tobulo gamtos mechanizmo dalis, skirta unikalumui išsaugoti.
35. Homoseksualizmas yra nusikaltimas prieš gamtos dėsnius.
36. Pornografija verčia degraduoti kiekvieną, kuris su ja susijęs. Reikia nubrėžti aiškią ribą tarp erotinio meno ir pornografijos.
37. Kiekvienas sveikas baltasis vyras negali nejausti pasišlykštėjimo ir pykčio, kai mato baltąją moterį su kitos rasės atstovu.
38. Negaluojančioje ar mirštančioje nacijoje, kultūroje ar civilizacijoje tradicines vertybes blogiu paverčia ir tie, kurie prisidenginėja patriotiškumo kauke.
39. Tauta, ignoruojanti praeitį, praranda dabartį ir pražudo ateitį.
40. Didžiausios pagarbos nusipelno tie, kas atidavė savo gyvybę kovoje už laivę ir savo tautos išlikimą.
41. Tauta yra rasės dalis. Ištikimybė savo rasei negali būti varžoma geografinėmis ir nacionalinėmis sienomis. Jeigu žmonės tai supras - nebebus daugiau brolžudiškų karų.
42. Nacionaliniai lyderiai - nacijos tarnautojai ir saugotojai. Jie negalvoja apie asmeninę naudą.
43. Nacionalinis lyderis negali plėsti savo asmeninių privilegijų ir įgaliojimų.
44. Nei viena valdžia negali žmogui duoti neatimdama iš kito. Pagrindinė valdžios funkcija - nacionalinis saugumas ir tarptautiniai santykiai.
45. Nacionaliniam valdyme neturi būti daugybės politinių partijų. Demokratija - pati žalingiausia valdymo forma tautos atžvilgiu.
46. Demokratinėje valstybėje tie, kas kontroliuoja masines informavimo priemones, kontroliuoja elektorato mąstymą ir nuomonę bet kuriuo klausimu. Apie tokią valdžią praeities monarchai ir diktatoriai galėjo tik pasvajoti.
47. Štai labiau suprantamas demokratijos apibūdinimas: tarkim, trise formuoja seimą ir kiekvienas turi po balsą. Dviese balsuoja tam, kad apiplėšti trečiąjį.
48. „Aukštesnėse" stadijose demokratija visada su kažkuo kariauja, nes bankroto link einančiai sistemai reikalingi resursai, kuriuos ji iš kitų tautų pasiima jėga.
49. Demokratinėje sistemoje retai būna taip, kad tai, kas daugumos yra laikoma teisinga ir moralu - būtų legalu, bet dažnai legalu viskas, kas amoralu.
50. Po demokratinės sistemos griūties negali neatsirasti stiprus žmogus... kai kurie jį vadina diktatorium. Tai vienintelis būdas įvesti tvarką įsigalėjus chaosui ir anarchijai. Nacionalinio lyderio arba diktatoriaus pagrindinis tikslas yra atstatyti teisingus - tvarką užtikrinančius - įstatymus.
51. Sistema yra pasirengusi bet kokiam žingsniui, kad išlaikytų savo valdžią.
52. Sistemos priespaudos atsikratyti galima tik jėgos pagalba.
53. Dažnas, norintis užmaskuoti klastingus kėslus, daro tai kalbų apie patriotizmą (o ne darbų) pagalba.
54. Apgaulinga propaganda ir melas - pagrindinis neprincipingos valdžios ginklas.
55. Politinė valdžia, kokia ji bebūtų, išsilaiko tik jėgos pagalba.
56. Jei girdite tuščius šūkaliojimus apie patriotizmą, žinokit, - į valdžią veržiasi tik valdžios trokštantys.
57. Bet kokioje kovoje yra būtina propaganda. Štai sėkmingos propagandos elementai: paprastumas, emocionalumas, pasikartojimas, įžūlumas. Ji neįstengia kažko išaiškinti, bet teigia - štai mes darome tai, ko jūs ir norite.
58. Sistema moko apie ką galvot, laisvi žmonės moko, kaip galvot.
59. Venkite žmonių, kaupiančių savo turtus savo kalbomis. Ypatingai saugokitės teisininkų ir šventikų, neigiančių gamtos dėsnius.
60. Priešų nugalėtą patriotą dažnai teisia ir jo buvę bendražygiai, bijantys kartu prisiimti atsakomybę.
61. Taikos deivė gyvena karo dievo globojama.
62. Valstybė turi būti formuojama atsižvelgiant į gamtos dėsnių principus. Turi būti formuojama tam, kad išsaugotų tautą ir užtikrintų jos pilnavertį gyvavimą.
63. Rizikuoja išnykti tie, kas leidžia savo valstybėje svetimšaliams kontroliuoti sekančias sferas: masinės informavimo priemonės, švietimas, religija, menas, finansai, jurisdikcija.
64. Įstatymai turi būti visiems aiškūs ir suprantami, nereikalaujantys papildomų išvedžiojimų.
65. Emocijų ir nuomonės išreiškimas žodžiu yra efektyvesnis už išreiškimą raštu. Todėl sistema visada aštriau reaguoja į mitingus ir susibūrimus, nei į spausdinamas publikacijas.
66. Bet kurios valstybės įstatymų pagrindas stiprus tiek, kiek stipri tuos įstatymus vykdančiųjų valia.
67. Beginkliai pacifistai visada bus vergais.
68. Sakoma, kad žodis stipresnis už kardą. Bet kokį autoritetą gali turėti žodis, už kurio nėra kardo?
69. Tironija paprastai įsigali pamažu, po truputį, prisidengdama svaiginančia retorika.
70. Skirtumas tarp patrioto ir teroristo - jų disponuojamoje informacijoje.
71. Lyderiai, priimdami įstatymus ir sprendimus, privalo remtis gamtos dėsnių principais.
72. Materializmas destruktyvus. Tautos vadovai privalo aršiai kovoti prieš materializmą. Bet tuo pačiu turtas, įgyjamas sąžiningai, tautos ar šeimos poreikiams, turi būti skatinamas.
73. Materializmas skatina atsirasti dirbtinius visuomenės statusus, kurie įgyjami priklausomai nuo turimo turto kiekio. Tikrąjį socialinį statusą žmogus įgyja tik atsižvelgiant į jo nuopelnus šeimai, tautai ir rasei.
74. Materializmas skatina besaikį vartojimą, kuris ankščiau ar vėliau virsta į konfliktą su gamta.
75. Prekybininko funkcija - užtikrinti produkcijos realizavimą ir mainus. Šių ribų nepaisymas - nusikaltimas.
76. Gobšumas ir procentinė vergovė - nusikaltimas.
77. Finansinė aristokratija veržiasi į valdžią ir tampa tironais.
78. Bankininkai palaipsniui atima iš nacijos galimybę naudotis savo turtu.
79. Procentinė vergovė, infliacija, keliami mokesčiai - vykstančios apgaulės pasekmės, griaunančios valstybės pamatus.
80. Turtas, uždirbtas be pasiaukojimo ir nesąžiningu darbu, dažniausiai iššvaistomas netikslingai.
81. Nieko gamtoje nėra statiško: gyvybinės jėgos arba auga, arba senka.
82. Pagarba yra užtarnaujama, jos negalima reikalauti arba pasiskolinti.
83. Saugokitės neramių ir isteriškų žmonių, jų elgesys užkrečia aplinkinius.
84. Saviaukla - stipraus charakterio požymis.
85. Kitas geras jo požymis - budrumas.
86. Kvailys vertina kitus pagal jų kalbas, išmintingas - pagal atliktus darbus.
87. Bet koks veiksmas turi atoveiksmį. Ir kas pasėta, turi būti nupjauta, tu to nepadarysi, padarys kiti.
88. Štai pagrindiniai nykstančios tautos požymiai: multikultūra, šeimos nykimas, narkomanija, alkoholizmas, abortai, infliacija ir procentinė vergovė, svetimšalių skaičiaus didėjimas ir svetimos kultūros įsigalėjimas, stiprėjantis materializmas, politikierių sukeliami konfliktai, homoseksualizmas, religija prieštaraujanti gamtos dėsniams.