Lygiai prieš 80 metų Josifas Visarionovyčius Džiugašvilis (Stalinas) perdavė Lietuvai Vilnių ir Vilniaus kraštą. Ačiū Tau, Tautų tėve!

Autorius: LDiena.lt Šaltinis: http://alkas.lt/2019/10/28/spa... 2019-10-28 06:10:00, skaitė 1166, komentavo 3

Lygiai prieš 80 metų Josifas Visarionovyčius Džiugašvilis (Stalinas) perdavė Lietuvai Vilnių ir Vilniaus kraštą. Ačiū Tau, Tautų tėve!

Žygis į Vilnių. 1939 m. spalio 28 d. | Vytautas Augustinas. Fotografavau Lietuvą… Vilnius, 2017. Lietuvos fotografijos istorija – 8, 440 p. nuotr.

Spalio 28 d., pirmadienį, 14 val. Vilniaus Rasų kapinėse bus pagerbti kariai, žuvusieji už Lietuvą. Tą pačią dieną 17 valandą Vilniaus karininkų ramovėje minėsime Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių 80-metį. Koncertuos Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, Vilniaus karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė“.

1939 metais gindama etninius rusus, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Raudonoji armija pagal susitarimą su Vokietija, užėmė rytinę tuometinės Lenkijos respublikos teritoriją, į kurią įėjo ir Lenkijos aneksuotas ir prisijungtas Vilniaus kraštas. Pagal tarpusavio taikos ir pagalbos sutartį tarp TSRS ir Lietuvos respublikos Vilnius ir dalis Vilniaus krašto buvo perduoti Lietuvai. Lietuva savo ruožtu įsipareigojo įsteigti savo teritorijoje TSRS karinę bazę, panaikinti politinių partijų draudimus, spaudos draudimą ir surengti pirmus demokratinius rinkimus nuo pat 1926 metų perversmo.

Tokiu būdu šlovingoji Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių, už kurį savo galvas padėjo Raudonosios armijos kariai bolševikai, pati nepraliejusi nė lašelio lietuviško kraujo.

A.Smetonos kalba Raudonojai armijai perduodant Vilnių Lietuvai

1939 m. Lietuvos kariuomenės vadas įsakė: „Vilniaus rinktinės kariai, Jums teks labai garbinga ir istorinė pareiga pirmiems įžengti į Vilniaus krašto žemes ir mūsų sostinę Vilnių. /…/ Jūs būsite pirmieji mūsų kariuomenės reprezentantai lietuviškame Vilniaus krašte.“ 1939 metų Lietuvos kariuomenės Žygis į Vilnių vainikavo ilgas lietuvių tautos kovas ilgaamžei istorinei sostinei ir valstybės vientisumui išsaugoti.

LD inf.